Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvalainsäädännön selkeyttämistä jatketaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2002 13.00
Tiedote 337/2002

Syksyllä 2001 alkanut sosiaaliturvalainsäädännön yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen tähtäävä hanke jatkuu. Projektin keskeisistä osista valmiita ovat työttömyysturvasäädösten uudistaminen ja siihen liittyvä työvoimapalvelulainsäädännön kokonaisuudistus. Näitä koskevat lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Kansaneläkelainsäädännön uudistaminen on edennyt pitkälle ja esitys uudeksi säädöskokonaisuudeksi valmistunee ensi keväänä. Sairausvakuutusta koskevan lainsäädännön osalta valmistelutyö on käynnistetty kuluvan syksyn aikana.

Marraskuun alusta hanketta valmistelemaan on tullut lainsäädäntöneuvos Lauri Pelkonen, joka on aikaisemmin työskennellyt ministeriön vakuutusosastolla. Pelkonen valmistelee selkeyttämistä sairausvakuutuslainsäädännön osalta. Marraskuun alussa tapaturmalautakunnan puheenjohtajaksi siirtynyt hallitusneuvos Hannu Hakkola on edelleen mukana hankkeessa. Vuodesta 2001 päävastuullisena selvityshenkilönä toiminut Hakkola keskittyy jatkossa kansaneläkelainsäädännön uudistamiseen ja tarveharkintaisten etuuksien tulokäsitteen yhdenmukaistamiseen.

Sosiaaliturvalainsäädännön selkeyttämistä koskevassa hankkeessa eli ns. Arajärven paketissa on tarkoitus selkeyttää, yhtenäistää ja yksinkertaistaa Kansaneläkelaitoksen hoitamaa toimeentuloturvalainsäädäntöä. Hankkeen valmistelu alkoi vuosina 1997-1998, jolloin selvitysmiehenä toimi Pentti Arajärvi. Hankkeessa keskitytään lainsäädännönrakenteen selkiyttämiseen, täsmentämiseen sekä kielelliseen ja lakitekniseen modernisointiin. Lisäksi tarkoitus on yhtenäistää joitakin lakien toimeenpanoon liittyviä säännöksiä kuten etuuksien hakuaikoja ja menettelytapoja. Hankkeessa tarkastellaan myös toimeentuloturvaetuuksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä (esim. perhe, omaisuus, tulot) ja niiden eroavaisuuksia. Erityisenä näkökulmana on ollut uuden perustuslain edellyttämien muutosten tekeminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sosiaaliturvalainsäädännön selkeyttämistä yhteistyössä työministeriön, Kansaneläkelaitoksen, opetusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi on kutsuttu johtoryhmän pysyväksi asiantuntijaksi.

Lisätietoja:

Hankkeen johtoryhmän pj, kansliapäällikkö Markku Lehto, STM p. 09-1607 3763
Hallitusneuvos Lauri Pelkonen, STM p. 09-1607 3914
Puheenjohtaja Hannu Hakkola, tapaturmalautakunta p. 09-228 50522

Ks. myös valtioneuvoston hankerekisteri http://www.hare.vn.fi/
Hankenumero STM136:00/2001

Sivun alkuun