Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2012

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.10.2011 13.52
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti tänään 26. lokakuuta työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2012. Indeksitarkistuksilla pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien todellinen arvo.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,291. Vuoteen 2011 verrattuna palkkakerroin nousee noin kolme prosenttia. Tulevaa työeläkettä laskettaessa palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2407 eli se nousee noin 3,6 prosenttia vuoden 2011 tasosta. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Niin sanotuksi siirtymäajan indeksiluvuksi vahvistettiin 2663. Muutos merkitsee vajaan 3,3 prosentin nousua vuoteen 2011 verrattuna. Siirtymäajan indeksiä käytetään laskettaessa eräitä työeläkkeitä, jotka vuoden 2005 työeläkeuudistuksen mukaan määräytyvät vanhojen säännösten mukaan.

Indeksitarkistukset nostavat eläkkeitä ja useita muita etuuksia

Työeläkeindeksin tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia ensi vuoden alusta lähtien.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevien ansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet,

sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, luopumistuet ja -korvaukset, kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusrahan vähimmäismäärä sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus.

Lisäksi työeläkeindeksiin ovat sidottuja tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat etuudet.

Palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä, työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa sekä poikkeustapauksissa myös työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisessä.

Palkkakertoimella korotetaan myös valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen laskennallinen tulo.

Indeksitarkistukset lisäävät sosiaaliturvaetuuksien kustannuksia ensi vuonna noin 809 miljoonaa euroa. Kuntien osuus lisäkustannuksista on 134 miljoonaa euroa ja valtion 182,7 miljoonaa euroa. Pääosan kustannuksista rahoittaa yksityisten alojen eläkejärjestelmä.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. 09 160 74338, [email protected]Sivun alkuun