Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2011

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2010 10.47
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti tänään 27. lokakuuta työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2011. Indeksitarkistuksilla pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien todellinen arvo.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,253. Vuoteen 2010 verrattuna palkkakerroin nousee vajaat 1,8 prosenttia.  Tulevaa työeläkettä laskettaessa palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2323 eli se nousee vajaat 1,4 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Niin sanotuksi siirtymäajan indeksiluvuksi vahvistettiin 2578. Muutos merkitsee vajaan 1,6 prosentin nousua vuoteen 2010 verrattuna. Siirtymäajan indeksiä käytetään laskettaessa eräitä työeläkkeitä, jotka vuoden 2005 työeläkeuudistuksen mukaan määräytyvät vuoden 2011 loppuun saakka vanhojen säännösten mukaan.

Indeksitarkistukset nostavat eläkkeitä ja useita muita etuuksia

Työeläkeindeksin tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia ensi vuoden alusta lähtien.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevienansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet,sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, luopumistuet ja -korvaukset, kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusrahan vähimmäismäärä sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus.

Lisäksi työeläkeindeksiin ovat sidottuja tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat etuudet.

Palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-,äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä, työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa sekä poikkeustapauksissa myös työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisessä.

Palkkakertoimella korotetaan myös valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen laskennallinen tulo.

Indeksitarkistukset lisäävät sosiaaliturvaetuuksien kustannuksia ensi vuonna noin 386 miljoonaa euroa. Kuntien osuus lisäkustannuksista on  51,3 miljoonaa euroa ja valtion 62,1 miljoonaa euroa. Pääosan kustannuksista rahoittaa yksityisten alojen eläkejärjestelmä.

LisätietojaHallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. 09 160 74338, [email protected]

Sivun alkuun