Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkastukset vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.10.2006 11.05
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti keskiviikkona 25. lokakuuta työeläkeindeksiluvut ensi vuodelle. Työntekijän eläkelaissa (TyEL) säädetyt ansiorajat, rahamäärät ja rajamäärät tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien palkkakertoimella ja työeläke työeläkeindeksillä. Lisäksi tarkistetaan eräisiin työeläkkeisiin vuoteen 2011 saakka sovellettava siirtymäajan indeksiluku. Palkka- ja kuluttajahintatason muutokset huomioon ottavilla indeksitarkistuksilla pyritään säilyttämään pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien tosiasiallinen arvo.

Vuodelle 2007 ehdotetaan palkkakertoimeksi 1,100, työeläkeindeksiksi 2127 ja siirtymäajan indeksiluvuksi 2311. Ehdotettu palkkakerroin merkitsisi vajaan 3,5 %:n, työeläkeindeksi noin 2,2 %:n ja siirtymäajan indeksiluku noin 2,9 %:n nousua vuoteen 2006 verrattuna.

Työeläkeindeksiluvun tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia. Työeläkeindeksiin sidottuja ovat maksussa olevien työeläkkeiden ja työeläkelakien mukaisten perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, luopumistuet ja -korvaukset sekä kuntoutusrahan vähimmäismäärä. Myös tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaiset etuudet on sidottu työeläkeindeksiin.

Palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa, omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitajalain mukaisen palkkion vähimmäis- ja enimmäismäärän määrittämisessä.

Indeksitarkistukset lisäävät sosiaaliturvaetuuksien kustannuksia ensi vuonna noin 380 miljoonaa euroa. Pääosan tästä maksaa yksityisten alojen eläkejärjestelmä. Valtiolle tuleva osuus on noin 85 miljoonaa euroa ja kunnille tuleva osuus noin 64 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. 160 74338

Sivun alkuun