Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalisten oikeuksien komitealta päätös Suomen vähimmäisturvantasosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2015 10.47
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainministeriö tiedottavat

Euroopan neuvostossa toimiva Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea pitää sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa Suomessa riittämättömänä.

Komitea tarkastelee yksittäisten etuuksien, kuten sairauspäivärahan tai työmarkkinatuen, tasoa suhteessa suomalaisten keskituloon. Tällä perusteella se on todennut vähimmäisetuudet liian mataliksi. Suomi arvioi vähimmäisturvan riittävyyttä toisin, koska Suomessa sosiaalietuudet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja erilaiset terveydenhuollon maksukatot muodostavat kokonaisuuden. Lisäksi komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulotuen määrää ainoastaan toimeentulotuen perusosan perusteella eikä ottanut arviossaan huomioon lähes poikkeuksetta maksettavia toimeentulotuen muita osia.

Yksittäisen etuuden taso ei ole hyvä mittari tuen riittävyydelle, koska Suomessa toimeentulo voi koostua esimerkiksi työmarkkinatuesta, asumistuesta ja toimeentulotuesta. Lisäksi muun muassa julkisilla terveyspalveluilla ja reseptilääkkeillä on omat maksukattonsa, jotka rajaavat asiakkaan terveydenhuoltokustannukset kohtuulliselle tasolle.

Suomen vähimmäisturvan tasosta oli tehty Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle Euroopan uudistettua sosiaalista peruskirjaa koskeva järjestökantelu, jota koskeva ratkaisu julkistettiin 11. helmikuuta.

Komitean ratkaisua käsitellään seuraavaksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa, jossa Suomi esittää oman näkemyksensä ratkaisusta. Ministerikomitea ei voi muuttaa ratkaisun sisältöä. Suomen on kuitenkin raportoitava vähimmäisetuuksien tasosta sosiaalisten oikeuksien komitealle.

Euroopan sosiaalinen peruskirja on kansainvälinen sopimus, joka turvaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa. Sopimuksessa mainitut oikeudet on taattava kaikille jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjan valvonta perustuu sen soveltamista koskeviin raportteihin, joita jäsenmaat antavat määräajoin. Lisäksi tietyt järjestöt saavat tehdä kanteluita sopimuksen määräysten soveltamisesta.

Lisätietoja

Lainsäädäntösihteeri Paavo Kotiaho, UM, p. 029 535 1175 (Euroopan sosiaalinen peruskirja)
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, STM, p. 029 516 3305 (toimeentulotuki)
Hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, STM, p. 029 516 3170 (muut vähimmäisetuudet)

Sivun alkuun