Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalisen luototuksen soveltamisopas on päivitetty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2023 8.47
Tiedote 51/2023

Sosiaalisen luototuksen soveltamisoppaasta on viikolla 12 julkaistu päivitetty versio. Oppaassa käydään läpi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain säännökset avaten niiden tulkintaa hallituksen esityksen tekstien kautta.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus on hyvinvointialueen vastuulla oleva palvelu.

Sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa (1133/2002) säädetään sosiaalisen luototuksen palvelun sisällöstä. Elokuussa 2023 voimaan tulevat lakimuutokset edellyttävät kaikkia hyvinvointialueita tarjoamaan sosiaalisen luototuksen palvelua 1.8.2023 alkaen. Päivitetyssä oppaassa on otettu huomioon lakimuutokset, joita on sovellettava muutosten tultua voimaan 1.8.2023 alkaen.

Valtionavustusta haettavissa sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki voivat hakea valtionavustusta sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi tarvittavaan luottopääomaan 31.3.2023 asti.

Hakukohteena ja hyväksyttävinä kustannuksina ovat luottojen pääomitukseen tarvittavat määrärahat. Palvelun järjestämiseen liittyvät muut kustannukset on huomioitu hyvinvointialueiden rahoituksessa. Valtionavustusta on haettavissa yhteensä 9,5 miljoonan euroa.

Valtionavustuksen hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 16.15. 

Hakumateriaalit ovat saatavilla sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla:

Lisätietoja

erityisasiantuntija Ritva Liukonen, [email protected] 
lakimies Katariina Rainio, [email protected]

Sivun alkuun