Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä: Yhdenmukaisuutta ohjeiden soveltamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.5.2014 11.44
Tiedote -

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä on kiinnittänyt uudelleen huomiota siihen, että eri aluehallintovirastot (avit) soveltavat normiluonteisia suosituksia eri tavoin. Ne käyttävät eri kriteerejä myöntäessään esimerkiksi palveluasumisen toimilupia. Tilanne on hankala asiakkaille, kunnille ja palveluntuottajille.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa ja sen kehittämismahdollisuuksia kokouksessaan torstaina 15.5.2014.

Ministeriryhmä on huolissaan palvelujen käyttäjien ja asukkaiden sekä palveluntuottajien yhdenvertaisuudesta eri puolilla Suomea. Suositusten tulkitseminen yhtä velvoittaviksi kuin lainsäädäntö voi johtaa siihen, etteivät asumispalveluja tarvitsevat pääse palveluasumisen piiriin.

Mikään lainsäädäntö ei edellytä esimerkiksi tiukkojen neliömäärien noudattamista. Sen sijaan lupakäsittelyssä tulisi noudattaa kokonaisvaltaista harkintaa, jolla voidaan turvata sekä pääsy palveluihin että palvelujen tuottaminen niin, ettei heikoimmassa asemassa olevien tilanne huonone.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä pitää erittäin tärkeänä, että valvonnan rooli täsmentyy ja tulkinnat yhdenmukaistuvat. Ministeriryhmä käsitteli aluehallintovirastojen päätösten yhdenvertaisuutta jo viime syksynä ja kutsui avien johtajat keskustelemaan asiasta.

Valvontatehtävät ja normiluonteiset suositukset arvioitavina

Valtioneuvosto päätti 29.11.2013 rakennepoliittisessa ohjelmassaan arvioida valvontatehtäviä uudelleen. Valvontatehtävien ja normiluonteisten suositusten purusta on päätetty myös osana hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa 25.3.2014.

Sosiaali- ja terveysministeriö käy läpi antamansa normiluontoiset suositukset rakennepoliittista ohjelmaa toimeenpannessaan ja arvioi niiden aseman suhteessa lainsäädäntöön ja palvelujen tavoitteisiin. Tätä työtä linjaamaan on asetettu ohjausryhmä. Tarvittavat lainsäädäntöesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2014.

Samassa hengessä sosiaalipoliittinen ministeriryhmä alleviivaa myös kokonaisvaltaisen harkinnan tarvetta ja yhdenvertaisuuden takaavaa päätöksentekoa aluehallintovirastoissa. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää ministeriryhmän keskustelun pohjalta aluehallintovirastoille ministereiden paimenkirjeen ohjeiden soveltamisesta.

Toimijoita valvovat sekä Valvira että aluehallintovirastot. Niiden roolia ja työnjakoa valvonnassa on selvitetty työryhmässä. Sen työ on valmistunut ja se julkistetaan toukokuun lopussa 2014.

Lisätietoja

sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, puh. 050 511 3107
peruspalveluministeri Susanna Huovinen, puh. 050 511 3125Muualla palvelussamme

Rakenneuudistus

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä

Paula Risikko Susanna Huovinen
Sivun alkuun