Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalipalvelujen kehittäminen lisääntyy kunnissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2007 12.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi syksyllä 2005 Sosiaalikehitys Oy:ltä sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin. Arvioinnissa tuli erityisesti selvittää kuntien kokemukset kehittämistoiminnan rahoituksesta, ohjauksesta ja asiantuntijatuesta. 14.2.2007 julkistettu arviointiraportti osoittaa, että sosiaalihuollon kehittäminen kunnissa on tällä hetkellä monipuolista ja siihen panostaminen on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi.

Kehittämishankkeilla on saavutettu paikallisesti ja alueellisesti hyviä tuloksia, mutta kehittämistoiminta on kuntien näkökulmasta liian pirstaleista ja hankepainotteista. Kunnat kaipaavat sosiaalipalvelujen kehittämiseen ja palvelujen saatavuuden turvaamiseen vahvempaa strategista otetta, pitkäjänteisyyttä ja pysyvämpiä tukirakenteita.

Kuntien sosiaalipalvelujen kehittäminen sai merkittävän sysäyksen vuonna 2002, jolloin toimintansa aloitti yhdeksän alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta. Arviointi osoittaa niiden suuren merkityksen kuntien tekemällä kehittämistyölle. Osaamiskeskusten panos on ollut erityisen merkittävä sellaisten pienempien kuntien kannalta, joilla ei ole omaa kehittämishenkilöstöä. Osaamiskeskukset ovat omalla toiminnallaan lisänneet myös kuntien seudullista ja alueellista yhteistoimintaa. Osaamiskeskuksilla on ollut tärkeä rooli kuntien hanketoiminnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuosina 2004 - 2007 osoittanut yli 82 miljoonaa euroa kuntien kehittämishankkeisiin.

Tällä hetkellä sosiaalialan osaamiskeskuksissa työskentelee 130 työntekijää, joista 2/3 määräaikaisina. Sosiaalialan kehittämistehtävissä kunnissa työskentelee yli 800 työntekijää, joista 70 prosenttia määräaikaisina projektityöntekijöinä. Kuntien taloudellinen panostus kehittämistoimintaan on keskimäärin 0,7 prosenttia kuntien sosiaalitoimen menoista. Luku pitää sisällään henkilöstön ja hankkeiden omarahoituksen. Vaikka kuntien panostus on viime vuosina kasvanut, on se kokonaisuudessaan edelleen tarpeeseen nähden vaatimattomalla tasolla.

Kunnissa palvelujen kehittäminen nähdään välttämättömänä. Kehittämistä tarvitaan palveluiden saatavuuden turvaamiseksi, niiden vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä osaavan henkilöstön saannin turvaamiseksi. Kuntien väliset erot kehittämistoiminnassa ovat suuria, lähes kaikki kunnat ovat mukana kehittämistoiminnassa jollakin tavalla. Ainoastaan kaksi prosenttia kunnista ei ole mukana missään kehittämishankkeessa. Arvioinnin mukaan kehittämistoiminnan tuloksellisuus edellyttää kunnalta riittävää taloudellista pohjaa ja palvelujen resursointia. Käytännössä kehittämistoiminnan edellytykset näyttävät toteutuvan kunta- ja palvelurakennehankkeen linjaamassa 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

Raportti kokonaisuudessaan www.stm.fi > Julkaisut > Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin loppuraportti. Selvityksiä 2007:12

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Kaakinen, Sosiaalikehitys Oy, puh. 050 67088

Sivun alkuun