Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Marita Korhonen:
Sosiaaliohjaus täydentää asiakkaan kokonaisvaltaisen huomioimisen sote-keskuksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.8.2018 14.33
Kolumni
Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä

Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa on tarjottu sosiaaliohjausta osana sote-keskusten vastaanottopalveluita. Uudenlaista toimintatapaa on kokeiltu vuoden ajan julkisilla terveysasemilla ja kokeiluun kuuluvilla yksityisten palveluntuottajien terveysasemilla.

Valinnanvapauden toteutuessa sote-keskuksiin kuuluu uuden lainsäädännön mukaan sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta. Sote-keskuksissa voidaan tarjota myös maakunnan liikelaitokselle kuuluvaa sosiaaliohjausta, jos maakunta niin päättää. Valinnanvapauskokeilut toimivat nykyisten lainsäädännön sallimissa puitteissa, ja sen vuoksi kokeilun sisältö poikkeaa jonkin verran tulevasta lainsäädännöstä. 

Kokeilun aikana on huomattu, että tarve sosiaaliohjaukselle voi johtua esimerkiksi asiakkaan yksinäisyydestä, päihdeongelmista, toimeentuloon, työllisyyteen ja asumiseen liittyvistä ongelmista, tai avuntarpeesta vaikkapa etuuksia haettaessa.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on tarjota neuvontaa, kertoa asiakkaan oikeuksista ja ohjata tilanteessa tarkoituksenmukaisimpien palveluiden ääreen. 

Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla käynnissä olevan valinnanvapauskokeilun myötä sosiaaliohjaus on viety terveysasemille. Ennaltaehkäisevä vaikutus syntyy siitä, että lähipalveluna tarjottava sosiaalipalvelu auttaa puuttumaan ongelmiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa, ja eri ammattilaiset työskentelevät yhdessä asiakkaan parhaaksi. Apua on tarjolla nopeammin, kun tiedonkulku helpottuu ja asiantuntijat ovat asiakkaan lähellä.

Palveluiden integraatio on asiakkaan etu. Sosiaaliohjauksen tuominen osaksi muita palveluja on vaatinut ja vaatii uudenlaisten toimintatapojen omaksumista. On tärkeää, että sosiaaliohjaaja olisi entistä enemmän fyysisesti läsnä sote-asemalla. Kokeilun aikana asiakkaita sosiaaliohjaajalle lähettävät kaikki terveysasemilla työskentelevät ammattiryhmät. Yksi vaihtoehto toimintamalliksi on yhteisvastaanotot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Sosiaaliohjaajan päivystysajat mahdollistaisivat asiakkaille matalan kynnyksen palvelun.

Valinnanvapauskokeilun resurssien puitteissa sosiaaliohjaajan päivystystyötä ei ole vielä ollut mahdollista kokeilla.

Terveysasemalla sosiaaliohjausta ja neuvontaa antavalta työntekijältä vaaditaan laajaa alueellista palveluiden ja verkostojen tuntemusta. Asiakkaalle pitäisi osata kertoa niin kunnallisten kuin yritysten ja yhdistyksien tarjoamista palveluista. Ohjaukseen tarvittaisiinkin alueellisia ajan tasalla olevia ”hakuohjelmia”.

Onko sosiaaliohjaaja nimikkeenä asiakkaalle selkeä? Nimike herättää harhaanjohtavia mielikuvia esimerkiksi viranomaistoiminnasta. Kokeilussa sote-keskuksen sosiaaliohjaajan ja kaupungin virassa olevan sosiaaliohjaajan oikeudet ja tehtävät ovat erilaiset. Terveysaseman tai tulevan sote-keskuksen sosiaaliohjaajalla ei ole oikeutta tehdä viranomaispäätöksiä, vaan toiminta perustuu sananmukaisesti yleiseen ohjaukseen ja neuvontaan. 

Sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa olevan asiakkaan sote-keskuksen sosiaaliohjaaja ohjaa liikelaitoksen sosiaalihuollon palveluihin. Kokeilussa sosiaaliohjaaja kirjaa asiakaskäynnit terveydenhuollon potilastietojärjestelmään. Kirjaaminen on tärkeää asiakastiedon välittymiseksi terveydenhuollon henkilöstön ja sosiaaliohjaajan välillä. 

Valinnanvapauskokeiluissa kehitämme sosiaaliohjausta yhteistyössä Hämeenlinnan ja Tampereen kokeilujen kanssa. Myös Keski-Suomen seututerveyskeskuksen edustajilta on saatu virkistäviä näkemyksiä. Kehittämistyöryhmässä on mukana kokemusasiantuntija. Suunnitelmissa on, että hän tulee havainnoimaan sosiaaliohjaajien työskentelyä ja haastattelemaan asiakkaita. Näin myös asiakkaiden kokemus saadaan huomioitua kehittämistyössä. 

Marita Korhonen
projektityöntekijä, sosiaaliohjaaja
Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu

Hyvät käytännöt PASI alueuudistus-arkisto hankeuutinen kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun