Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalinen luototus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2002 11.00
Tiedote 372/2002

Laki sosiaalisesta luototuksesta tulee voimaan vuoden 2003 alusta. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus liitetään selkeästi osaksi kunnan sosiaalihuoltoa. Lainsäädäntö turvaa sen, että kuntien ottaessa käyttöönsä sosiaalisen luototuksen, järjestelmä on perusteiltaan samanlainen koko maassa. Laki perustuu sosiaalisen luototuksen kuntakokeiluun ja sen pohjalta tehtyihin selvityksiin. Samalla muutettiin sosiaalihuoltolakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain kolmatta pykälää.

Hallitus esitti sosiaalisesta luototuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakimuutosten vahvistamista torstaina 19. joulukuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa ne perjantaina. Laki sosiaalisesta luototuksesta ja siihen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2003 alusta.

Sosiaalinen luototus ehkäisee syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Sosiaalinen luototuksen järjestäminen on kunnille laissa säädetty vapaaehtoinen tehtävä. Kunnalla voi harkita toiminnan laajuuden sekä luottopääoman määrän ja luottojen suuruuden paikallisten tarpeiden mukaan. Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua hänelle myönnetyn luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisesta luotosta kunta voi periä enintään korkolain mukaisen viitekoron. Kunnan tulee järjestää tarvittaessa taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle ja saajalle. Kunta vastaa sosiaalisen luototuksen pääomasta ja toimeenpanosta. Kunta voi järjestää sosiaalisen luototuksen yksin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Kunnalle aiheutuviin toimintamenoihin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia. Sitä ei kuitenkaan sovelleta sosiaalisen luototuksen luottopääomasta tai luottotappioista aiheutuviin menoihin.

Sivun alkuun