Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista lakiesitys

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2004 11.40
Tiedote -

Hallitus esittää säädettäväksi lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Laki korvaisi nykyisen kelpoisuuksia koskevan asetuksen. Laissa määritellään kelpoisuusvaatimukset keskeisiin sosiaalihuollon ammatteihin. Myös sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimukset määritellään laissa. Lain lähtökohtana on sosiaalihuollon asiakkaiden palvelujen laadun turvaaminen. Henkilöstön riittävä koulutus ja ammatillinen osaaminen edistävät sosiaalihuollon asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Ehdotettu laki on soveltamisalaltaan laajempi kuin nykyinen kelpoisuusasetus. Lakia sovellettaisiin sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin kaikilla kunnan ja valtion hallinnonaloilla sekä yksityisissä palveluissa siltä osin, kuin palvelut kuuluvat yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain piiriin. Ehdotetut kelpoisuusvaatimukset vastaavat uudistuneita koulutusrakenteita. Siirtymäsäännöksillä varmistetaan, että myös aikaisempien tutkintojen suorittaneilla säilyy kelpoisuus vastaaviin tehtäviin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. elokuuta 2005.

Sivun alkuun