Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalihuollon asiakkaan tiedot on kirjattava asiakirjoihin yhteneväisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2015 13.43
Tiedote
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista on uusi laki. Sen mukaan sosiaalihuollon asiakastyötä tekevien on kirjattava ja tallennettava asiakastiedot asiakasasiakirjoihin yhteneväisesti. Laki koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus kirjata asiakirjoihin ne tarpeelliset ja riittävät tiedot, joilla turvataan asiakkaan tuki, sosiaalihuollon järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja seuranta. Asiakkaasta ei saa kirjata muita kuin palvelutehtävän ja siihen liittyvien lakisääteisten tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja.

Laissa säädetään lisäksi kirjaamisesta erityisissä tilanteissa kuten asiakastietojen kirjaamisesta ja tallentamisesta monialaisessa yhteistyössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista.

Tulevaisuudessa ammatillisella henkilöstöllä on oikeus päästä sähköisesti tallennettuihin asiakastietoihin käyttöoikeuksiensa perusteella.

Lisäksi laissa säädetään sosiaalipalvelujen järjestäjän ja palveluntuottajan vastuista ja velvoitteista asiakastietojen käsittelyssä. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat on määritelty lain liitteessä.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki muuttuu. Sen mukaan Kela ja väestörekisterikeskus voivat ryhtyä toteuttamaan teknisesti valtakunnallista sähköistä sosiaalihuollon asiakirja-arkistoa. Lisäksi Kela voi toteuttaa terveydenhuollon valtakunnallisiin palveluihin välitys- ja kyselypalvelun, jonka välityksellä terveydenhuollon ammattihenkilö voi toimittaa kirjoittamansa lausunnot ja todistukset sähköisesti niiden nimetyille vastaanottajille.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 19. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.4.2015.

Lisätietoja

lakimies Marja Penttilä, p. 0295 163 404, [email protected]
neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 0295 163 372, [email protected]Muualla palvelussamme

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sivun alkuun