Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalialalla toimivien tietotekniikkataidot

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2006 7.35
Tiedote -

Kaakkois-Suomessa on selvitetty sosiaalialan ammattilaisten tietotekniikkataitoja. Selvitys osoittaa, että Kaakkois-Suomen alueella sekä sosiaalitoimen että varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen on puutteellista. Osa henkilökunnasta ei hallitse edes tietokoneen käytön perusteita. Myös tietoturvaan liittyvät riskit ovat osalle tuntemattomia.

Etenkin varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisessa on suuria aukkoja. Viidennes varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ei käytä tietokonetta lainkaan työssään tai vapaa-ajallaan. Samaan aikaan tietotekniset vaatimukset kasvavat myös päivähoidossa. Tästä esimerkkinä lasten sähköiset portfoliot ja kasvunkansiot sekä lisääntyvä sähköinen yhteistyö päivähoidon ja kodin välillä. Selvitykseen vastanneiden enemmistö olikin sitä mieltä, että parempi atk-osaaminen helpottaisi nykyisistä työtehtävistä selviytymistä.

Myönteistä on se, että suuri osa kyselyyn vastanneista haluaa parantaa tietoteknisiä taitojaan. Selvityksen perusteella Kaakkois-Suomeen laaditaankin koulutussuunnitelma sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lisäksi sosiaalitoimessa työskentelevien eri ammattiryhmien osaamistasot määritellään. Alalla toimiville ryhdytään järjestämään koulutusta, jotta osaaminen saadaan työtehtävien vaatimalle tasolle. Syksystä alkaen Kaakkois-Suomen päiväkodeissa ja sosiaalitoimessa tietotekniikan käyttöön opastavat muun muassa koulutetut vertaisohjaajat.

Taustaa

Selvitys toteutettiin marraskuussa 2006. Selvitystä varten seitsemän kaakkoissuomalaisen kunnan (Imatra, Joutseno, Kouvola, Kotka, Kuusankoski, Lappeenranta, Pyhtää) sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja toimialajohdolle lähetettiin kysely. Vastauksia tuli 875. Selvityksen toteutti Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Kaaso-hanke (Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologian kehittämishanke). Kaaso-hanke toteuttaa valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteita ja se saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeesta sekä Kaaso-hankkeessa mukana olevilta kunnilta.

Selvitys löytyy osoitteesta www.socom.fi > julkaisut

Lisätietoja: Kehittämissuunnittelija Johanna Kallio, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom), p. 040 739 7315 Kehittämissuunnittelija Tuula Kontio, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom), p. 040 717 0314 Valtakunnallisesta Sosiaalialan tietoteknologiahankkeesta: Projektipäällikkö Heli Sahala, Suomen Kuntaliitto, p. (09) 771 2642, 050 584 6001 www.tikesos.fi

Sivun alkuun