Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriöltä uusi asumisterveysohje

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2003 5.01
Tiedote 162/2003

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asumisterveysohje on ilmestynyt. Se sisältää terveydellisin perustein annettuja ohjeita asuntojen ja muiden oleskeluun tarkoitettujen tilojen fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista olosuhteista ja niiden mittaamisesta. Ohjeessa käsitellään mm. huoneilman lämpötilaa, kosteutta, ilmanvaihtoa, radonia sekä asuntojen ja muiden oleskelutilojen melutasoa. Asumisterveysohje korvaa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1977 antaman Sisäilmaohjeen.Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisille. Kuntien terveystarkastajat voivat käyttää asumisterveysohjetta apuna erityisesti asuntojen tarkastuksissa, mutta ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden oleskelutilojen, kuten hoitolaitosten ja oppilaitosten rakennusten terveydellisten olojen arviointiin.

Terveydensuojelulain mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos ihminen asuu tai oleskelee rakennuksessa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden aineenvaihduntatuotteille.

Ohjeessa mainitut kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien määrää tai fysikaalisia oloja kuvaavat luvut eivät ole sitovia. Nykykäsityksen mukaan terveyshaittaa ei yleensä aiheudu, kun olosuhteet asunnossa tai muussa oleskelutilassa ovat nyt annettujen ohjeiden mukaiset.

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Helsinki 2003

Oppaita myy Edita, puh. 020 450 05; opas maksaa 18.50 euroa.

Sivun alkuun