Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö haastaa suomalaiset välittämään itsestään ja työkavereistaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2004 9.30
Tiedote -

Suomalainen työelämä, ja samalla myös yhteiskunta, ovat lähivuosina suurimman murroksen edessä sitten teollistumisen. Ensimmäistä kertaa työelämästä pois jäävä ikäluokka on suurempi kuin työuraansa aloittava. Haaste on tunnistettu. Ikääntyvä Suomi on keskeisenä teemana mm. hallituksen eduskunnalle valmistelemassa tulevaisuusselonteossa. Työssä jatkaminen ja jaksaminen ovat keskeisellä sijalla myös hallitusohjelmassa. Tavoitteen toteuttamiseksi valtioneuvosto käynnisti viime vuonna työelämän vetovoiman parantamiseen tähtäävän hankkeen, Veto-ohjelman. Ohjelma haastaa nyt jokaisen työssä käyvän ottamaan itse myönteisen askeleen hyvän työelämän puolesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hanke aloitti tänään maanantaina kampanjan työolojen ja -ilmapiirin parantamisen puolesta teemalla ”Älä ole masokisti”. Tavoitteena on saada kaikki Suomen työikäiset ihmiset oivaltamaan, ettei heidän tarvitse kärsiä huonosta työilmapiiristä tai kehnosta työyhteisöstä.

Haastava, mutta tarpeellinen herättely

- Kampanjointi työssä jatkamisen ja jaksamisen puolesta on jo ajoituksensa takia haaste. Myös yleinen ilmapiiri on jo pitkään ollut varsin haastava, vaikka tutkimusten mukaan suomalaiset ovat aivan viime aikoina asennetasolla hyväksyneet ajatuksen työssä jatkamisesta hieman pidempään, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Eeva Larjomaa. - Liian moni poistuu työelämästä työkyvyttömyyden tai työttömyyden takia liian aikaisin.

- Tämän kampanjan takana on usean ministeriön, työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden tuki. Veto-ohjelman taustajoukot haluava lähettää liikkeelle viestikapulan työpaikkojen hyvinvoinnin puolesta. Kun asiat työpaikoilla ovat kunnossa, paranevat myös edellytykset ja halut työssä jatkamiseen.

Hanke haastaa mediankin myönteisen asenneilmaston tekemiseen. Julkisessa keskustelussa on käsitelty lähes yksinomaan sitä, miten suomalaiset voivat huonosti työpaikoillaan. Työpaikkakiusaaminen on yleistä ja töitä liikaa. Tämä on joillain työpaikoilla varmasti totta, mutta toisinkin voi olla.

- Hanskoja ei ole varaa pistää naulaan. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka mielekästä ja mukavaa töissä on. Monilla työpaikoilla on löydetty erinomaisia ratkaisuja, joilla on parannettu sekä hyvinvointia työssä että tuottavuutta ja tulosta. Tietoa ja välineitä meillä on. Nyt tarvitaan aitoa talvisodan henkeä, jotta keinot saadaan käyttöön ja hyvinvointi työssä keskustelun aiheeksi työpaikoilla.

Kampanja alkaa yleisellä herättelyllä

Maanantaina 22.11.2004 alkava viestintäkampanja on kaksiosainen. Nyt julkistettu kampanja puhuttelee kaikkia työssä käyviä. Ensi keväänä faktakampanjan kärki suunnataan yritysten keskijohdolle ja esimiehille. Myös työsuojelusta ja työterveyshuollosta vastaaville välitetään tietoa ja hyviä käytäntöjä. Silloin tavoitteena on kertoa vuodenvaihteessa voimaantulevasta eläkeuudistuksesta erityisesti työssä jaksamisen ja jatkamisen näkökulmasta ja kierrättää hyviä käytäntöjä.

Veto-ohjelma jatkuu vuoteen 2007 ja tarkoituksena on jatkaa viestikapulan viemistä muillekin työelämän vaikuttajille ja toimijoille.

Kampanjalle on luotu myös omat verkkosivut www.klinikka.fi, joilla halutaan herätellä keskustelua työelämän ilmiöistä ja tarjota vastauksia mm. työilmapiiriin ja viihtymisen vaikuttaviin kysymyksiin. Vaikeita kysymyksiä on lähestytty huumorilla, mutta viesti on vakava.

Taustaa

Valtiovalta, eläkeyhtiöt ja muut viralliset toimijat ovat tehneet töitä paremman työelämän eteen monella rintamalla. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva eläkeuudistus palkitsee ns. superkarttuman kautta paremmalla eläkkeellä niitä, jotka päättävät pysyä työelämässä 63:n ikävuoden jälkeen. Työssä jaksamista ja jatkamista tuetaan myös useilla hankkeilla ja ohjelmilla, joista yksittäiset työpaikat voivat saada asiantuntija-apua ja rahoitustakin työolojen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Tällaisia laajoja ohjelmia ovat olleet mm. ikäohjelman ja jaksamisohjelma. Konkreettisia keinoja ja hyviä käytäntöjä on kehitetty, mutta niitä ei vielä ole otettu riittävän hyvin joka työpaikan arkipäivän työkaluiksi.

Hanke Vetovoimaiseen työelämään eli Veto-ohjelma käynnistyi vuonna 2003. Se jatkaa ikäohjelman ja jaksamisohjelman jalanjäljillä. Ohjelman päätavoite on muuttaa suomalaisten työelämä sellaiseksi, että ihmiset tekisivät pidemmän työuran: aloittaisivat aikaisemmin, jaksaisivat töissä aiempaa paremmin ja pystyisivät työurallaan ja sen lisäksi jäisivät eläkkeelle terveinä ja nykyistä 2-3 vuotta myöhemmin.

Hanketta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö ja sen johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Markku Lehto.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Markku Lehto puh. 09-160 73763
Viestintäjohtaja Eeva Larjomaa puh. 09-16074182, 050-5004504
Veto-ohjelman projektipäällikkö Ismo Suksi puh. 09-16073134, 0400-409717
Veto-ohjelman projektitiedottaja Krista Kukkanen puh. 09-16074787, 050-3813462

Sivun alkuun