Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen uusi rahoituslaki eduskunnan käsittelyyn

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.48
Tiedote

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Taustalla on parlamentaarisen ryhmän esitys siitä, että rahapeleillä rahoitetuille toiminnoille otettaisiin käyttöön uusi rahoitusmalli vuoden 2024 alusta alkaen.

Veikkaus Oy:n tuotto on ehdotettu tuloutettavaksi 1.1.2024 alkaen yleiskatteellisena valtion tulotilille, josta se siirtyy osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Rahoitusmalliuudistuksen myötä on linjattu valmisteltavaksi sektorikohtaiset puitelait. 

Nyt esitettyä sosiaali- ja terveysministeriön sektorin puitelakia sovellettaisiin sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myönnettävissä valtionavustuksissa. Yleislakina avustuksissa sovellettaisiin valtionavustuslakia.

Arpajaislaista siirrettäisiin uuteen lakiin muun muassa nykyistä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta koskeva sääntely sekä säännökset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) jatkaisi myös rahoitusmalliuudistuksen toteuttamisen jälkeen STM:n yhteydessä toimivana itsenäisenä erillisviranomaisena. 

Suomessa on arviolta noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä ja säätiötä, joilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä. Niiden omaehtoinen yleishyödyllinen toiminta auttaa ja tukee etenkin yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä monimuotoisesti ja tiivistää olennaisesti yhteiskunnan turvaverkkoa.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitus on Suomessa keskeisesti julkisen sektorin varassa. STEA-avustukset ovat merkittävin rahoituksen lähde suurimmalle osalle alan yhdistyksistä ja säätiöistä.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti rahoitusmalliuudistukseen tähtäävän arpajaislain muutoksen kanssa 1.1.2024.

Lisätietoja 

neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, [email protected]

Sivun alkuun