Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto aloittaa vuoden 2009 alusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2008 11.41
Tiedote -

Hallitus esittää, että uusi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2009. Uuteen virastoon siirrettäisiin nykyisten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Teo) tehtävät, henkilöstö ja määrärahat. Lisäksi virastolle annettaisiin uutena tehtävänä sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta. Hallitus päätti maanantaina 15. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla olisi koordinaatiovastuu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon valvonnassa. Lääninhallituksilla olisi edelleen pääasiallinen vastuu niiden valvonnasta alueillaan. Sosiaalihuollon tehtävät tulisivat viraston hoidettavaksi 1.1.2010 alkaen.

Kokoamalla sosiaali- ja terveysministeriön alaiset kaksi valvontavirastoa yhdeksi lupa- ja valvontavirastoksi selkiytettäisiin hallintoa ja ministeriön ohjausta. Tällä tavoin tehostettaisiin myös aluehallinnon ja kuntien toteuttamien valvontatoimintojen ohjausta. Ohjattavien toimijoiden ja asiakkaiden saama palvelu ja tiedonsaanti selkiytyisi ja helpottuisi sekä olisi yhtenäisempää, kun palvelut, ohjaus ja neuvonta olisivat saatavissa yhdeltä viranomaiselta. Tavoitteena on, että kansalaisten ja elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisuus toteutuisi mahdollisimman kattavasti sekä palveluissa että valvonnassa.

Uuden viraston yhtenä merkittävänä tehtävänä olisi lääninhallitusten lupahallinnon ja valvonnan yleisten menettelytapojen ohjaaminen, minkä lisäksi virastolla olisi myös keskitettyjä lupa- ja valvontatehtäviä. Viraston toimialaan kuuluvia lääninhallitusten suorittaman valvonnan käytäntöjä pyrittäisiin suuntaamaan niin, että painopiste siirtyy ennakoivaan valvontaan. Samalla yhdenmukaistetaan lupahallinnon ja valvonnan ratkaisukäytäntöjä sekä kohdennetaan valvontaa tarpeiden ja linjausten mukaisesti koko maassa.

Uusi virasto saisi tehtäväkseen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta- ja lupakäytäntöjen yhdenmukaistamisen, mitä tehtävää ei tällä hetkellä ole kyetty hoitamaan. Tätä tehtävää varten virastolle siirrettäisiin 11 uutta virkaa.

Virastolla olisi myös muun muassa alkoholi-, tupakka- ja kemikaalilainsäädännön ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Nykyisten virastojen henkilöstö siirtyisi uuteen virastoon ja niiden päällikköinä toimivien ylijohtajien virat lakkautettaisiin ja tilalle perustettaisiin yksi uusi ylijohtajan virka. Uudella virastolla olisi Helsingin päätoimipisteen ja Tampereen toimipisteen lisäksi toimipiste pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Ismo Tuominen, puh.(09) 160 73787, 050 3737512
Ylijohtaja Jukka Männistö, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, puh. (09) 7729 2100
Ylijohtajan sijainen Annika Kutilainen, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, puh. (09) 3967 2714

Sivun alkuun