Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavara-asetusta muutettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.12.2005 11.52
Tiedote -

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista 16.9.2005 antamaansa asetusta. Muutokset perustuvat syksyllä hyväksytyn voimavara-asetuksen jälkeen valmistuneisiin lopullisiin päivähoito-, sairastavuus-, lastensuojelu- ja vammaiskertoimeen vaikuttaviin tilastotietoihin. Lisäksi eduskunta on voimavara-asetuksen hyväksymisen jälkeen lisännyt valtion talousarvioon pitkäaikaistyöttömien työterveyshuollon järjestämistä varten määrärahan, joka lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia miljoonalla eurolla.

Uudessa asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 028 miljoonaa euroa.

Kunnan sosiaalihuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat seuraavat:

0 – 6-vuotiaat  4 719,40 euroa
7 - 64-vuotiaat   223,44 euroa
65 – 74-vuotiaat  621,25 euroa
75 – 84-vuotiaat 3 776,58 euroa
85 vuotta täyttäneet 10 545,74 euroa

Terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ikäryhmittäiset laskennalliset perusteet kunnan asukasta kohden ovat seuraavat:

0 – 6-vuotiaat   581,26 euroa
7 – 64-vuotiaat  661,89 euroa
65 – 74-vuotiaat 1 566,63 euroa
75 – 84-vuotiaat 3 021,55 euroa
85 vuotta täyttäneet 5 245,63 euroa

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 11,52 euroa.

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 32,53 euroa.

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 423,33 euroa, työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 38,65 euroa sekä sairastavuuden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 286,49 euroa.

Kunnan omarahoitusosuus on 1 539,35 euroa asukasta kohden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden määräytymisperusteiden perusteena olevien laskennallisten kustannusten tarkentumisesta aiheutuu arviolta noin 700 000 euron lisämäärärahan tarve, joka on tarkoitus sisällyttää keväällä 2006 annettavaan lisätalousarvioesitykseen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Lauri Pelkonen, puh. (09) 160 74113 / 050 3637012

Sivun alkuun