Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarat

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.9.2002 8.00
Tiedote 254/2002

Valtioneuvosto päättää vuosittain talousarvioesityksen antamisen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroista. Hallitus päätti tiistaina 17. syyskuuta sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista valtioneuvoston asetuksella

Asetus sisältää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien määrittämisessä tarvittavat tiedot. Näitä ovat kunnan asukasta kohden määritellyt laskennalliset kustannukset ja kunnan omarahoitusosuus. Asetukseen sisältyy arvio perustamishankkeisiin vuonna 2003 käytettävissä olevan valtionosuuden määrästä. Lisäksi asetuksessa hyväksytään määräraha, joka voidaan suunnata valtionavustuksena kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin ja Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin sekä määritellään näille kehittämishankkeille valtakunnalliset painopisteet ja kriteerit.

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset asukasta kohti vuonna 2003:


Sosiaalihuolto

Terveydenhuolto

0-6-vuotiaat

4 214,16 euroa

523,99 euroa

7-64-vuotiaat

301,46 euroa

596,14 euroa

65-74-vuotiaat

561,64 euroa

1 412,92 euroa

75-84-vuotiaat

3 288,21 euroa

2 705,41 euroa

85 vuotta täyttäneet

9 287,50 euroa

4661,61 euroa

Laskennalliset kustannukset ovat työtöntä kohden 384,36 euroa ja sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ovat 260,12 euroa kunnan asukasta kohden. Kunnan omarahoitusosuus on 1 547,42 euroa asukasta kohden. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kokonaiskustannukset ovat arviolta 10 755 miljoonaa euroa vuonna 2003.


Perustamis- ja kehittämishankkeet

Vuonna 2003 voidaan aloittaa pieniä perustamishankkeita, joiden kustannusten enimmäismäärä on 33,2 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin on vuonna 2003 käytettävissä valtionavustuksena 8 030 000 euroa ja Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin 8 000 000 euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeelle voidaan myöntää valtionavustusta, jos hankkeen sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) valtakunnallisten laatusuositusten toimeenpano;
2) syrjäytymisen ehkäisy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä;
3) palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen asuinpaikasta riippumatta;
4) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen; sekä
5) ikääntyvän väestön toimintakyvyn turvaaminen ja palvelutarpeisiin vastaaminen.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaiselle kehittämishankkeelle voidaan myöntää valtionavustusta, jos se kohdentuu jollekin seuraavista alueista:
1) toimiva perusterveydenhuolto ja ennalta ehkäisevä työ,
2) hoitoon pääsyn turvaaminen,
3) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen sekä
4) toimintojen ja rakenteiden uudistaminen.

Valtionavustusta kehittämishankkeille myönnettäessä otetaan huomioon, miten hankkeessa toteutuu seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö, kiinteä yhteys kunnallisen palvelujärjestelmän kehittämiseen, hankkeen vaikuttavuus ja laaja-alainen hyödynnettävyys sekä pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä ja toimintatavoissa. Asetuksessa on määritelty lisäksi eräitä muita kriteereitä, joiden huomioon ottaminen edesauttaa hankkeen hyväksymistä valtionavustukseen oikeuttavaksi hankkeeksi.


Lisätietoja:
hallitussihteeri Ritva Kujala puh. (09) 160 74352, lääkintöneuvos Päivi Hämäläinen puh. (09) 160 74358 ja lääkintöneuvos Martti Rissanen puh. (09) 160 74190.


Sivun alkuun