Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarapäätös

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2003 11.40
Tiedote 250/2003

Valtioneuvosto päättää vuosittain talousarvioesityksen antamisen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroista. Hallitus päätti 16. syyskuuta sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista valtioneuvoston asetuksella.

Asetus sisältää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien määrittämisessä tarvittavat tiedot. Näitä ovat kunnan asukasta kohden määritellyt laskennalliset kustannukset ja kunnan omarahoitusosuus. Lisäksi asetuksessa hyväksytään määräraha, joka voidaan suunnata valtionavustuksena kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin ja Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin sekä perustamishankkeisiin. Kehittämishankkeille määritellään myös valtakunnalliset painopisteet ja kriteerit voimavara-asetuksessa.

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset asukasta kohti vuonna 2004:

Sosiaalihuolto

0-6-vuotiaat: 4 290.02 euroa

7-64-vuotiaat: 307,88 euroa

65-74-vuotiaat: 571,75 euroa

75-84-vuotiaat: 3 492,29 euroa

85 vuotta täyttäneet: 9 757,32 euroa

Terveydenhuolto

0-6-vuotiaat: 538,40 euroa

7-64-vuotiaat: 612,39 euroa

65-74-vuotiaat: 1 451,12 euroa

75-84-vuotiaat: 2 798,77 euroa

85 vuotta täyttäneet: 4 858,85 euroa

Laskennalliset kustannukset ovat työtöntä kohden 391,28 euroa ja sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ovat 264,80 euroa kunnan asukasta kohden. Kunnan omarahoitusosuus on 1 489,95 euroa asukasta kohden. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kokonaiskustannukset ovat arviolta 11 104 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Perustamis- ja kehittämishankkeetVuonna 2004 on perustamishankkeisiin käytettävissä valtionavustuksena 8 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin on käytettävissä valtionavustuksena 12 330 000 euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin käytettävissä olevasta määrärahasta suunnataan pääosa Kansallista sosiaalialan kehittämishanketta tukeville hankkeille. Myös kuntien Alkoholiohjelman toimeenpanoa tukevia hankkeita voidaan tukea tällä määrärahalla. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin on käytettävissä 30 000 000 euroa vuonna 2004.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaiselle kehittämishankkeelle voidaan myöntää valtionavustusta, jos se kohdentuu jollekin seuraavista alueista:

1)hoitoon pääsyn turvaaminen,

2)terveyskeskusten toimivuuden varmistaminen,

3) terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen ja palvelujen tehostamiseen tähtäävät järjestelyt,

4) mielenterveyspalvelujen toimivuuden turvaaminen, sekä

5)henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen.

Valtionavustusta kehittämishankkeille myönnettäessä otetaan huomioon, miten hankkeessa toteutuu seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö, kiinteä yhteys kunnallisen palvelujärjestelmän kehittämiseen, hankkeen vaikuttavuus ja laaja-alainen hyödynnettävyys sekä pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä ja toimintatavoissa. Asetuksessa on määritelty lisäksi muutamia muita kriteereitä, joiden huomioon ottaminen edesauttaa hankkeen hyväksymistä valtionavustukseen oikeuttavaksi hankkeeksi.

Lisätietoja: hallitussihteeri Ritva Kujala puh. (09) 160 74352, lääkintöneuvos Päivi Hämäläinen puh. (09) 160 74358, lääkintöneuvos Martti Rissanen puh. (09) 160 74190 ja projektipäällikkö Pirjo Sarvimäki (sosiaalihuollon hanke), puh. (09)160 74147 .

Sivun alkuun