Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavara-asetus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2006 8.28
Tiedote 340/2006

Valtioneuvosto päättää vuosittain talousarvioesityksen antamisen yhteydessä sosiaali- ja ter-veydenhuollon voimavaroista. Valtioneuvosto antoi asetuksen vuoden 2007 voimavaroista 12. syyskuuta 2006.

Asetus sisältää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien mää-rittämisessä tarvittavat tiedot. Näitä ovat kunnan asukasta kohden määritellyt laskennalliset kustannukset ja kunnan omarahoitusosuus. Lisäksi asetuksessa hyväksytään valtionavustuk-sen määrä erikseen kehittämishankkeisiin ja perustamishankkeisiin sekä päätetään osa kehit-tämishankkeiden valtionavusta jätettäväksi sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 671 miljoonaa euroa. Kunnan sosiaali- ja tervey-denhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ikäryhmittäiset laskennalliset kus-tannukset asukasta kohden vuonna 2007 ovat:

Sosiaalihuolto:
0-6-vuotiaat 4 916,22 e
7-64-vuotiaat 240,79 e
65-74-vuotiaat 652,71 e
75-84-vuotiaat 3 935,40 e
85 vuotta täyttäneet 10 965,83 e

Terveydenhuolto:
0-6-vuotiaat 602,10 e
7-64-vuotiaat 685,62 e
65-74-vuotiaat 1 622,79 e
75-84-vuotiaat 3 129,86 e
85 vuotta täyttäneet 5 433,66 e

Laskennalliset kustannukset työtöntä kohden ovat 438,50 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset 40,04 euroa kunnan asukasta kohden. Vaikeavam-maisten henkilöiden palvelujen tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ovat 11,93 euroa/henkilö, lastensuojelun kustannukset 33,70 euroa/henkilö ja sairastavuuden mu-kaan määräytyvät kustannukset 296,76 euroa/henkilö.

Kunnan omarahoitusosuus on 1 602,33 euroa asukasta kohden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset jakaantuvat seuraavas-ti: sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet 25 230 000 euroa, Kansallisen terveydenhuollon hankkeet 12 570 000 euroa eli yhteensä 37 800 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään 16 miljoonaa euroa ja Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämis-hankkeisiin käytettävissä olevasta valtionavustuksesta 7,5 miljoonaa euroa sosiaali- ja terve-ysministeriön käytettäväksi.

Lääninhallitusten on suunnattava sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin käytettävissä oleva valtionavustus sosiaalialan kehittämishankkeen ja Alkoholiohjelman toimeenpanoon.

Lisätietoja: hallitusneuvos Lauri Pelkonen, puh. (09) 160 74113

Sivun alkuun