Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman valmistelu on aloitettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2007 10.08
Tiedote -

Peruspalveluministeri Paula Risikon johtama sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on ryhtynyt kokoamaan eri tahojen näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (2008-2011), joka laaditaan syksyn aikana. Ohjelma sisältää ne tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sosiaali- ja terveydenhuollossa seuraavan neljän vuoden aikana pyritään.

”Kansallisella kehittämisohjelmalla pyritään konkreettisin toimenpitein kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä tukemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli PARAS-hankkeen tavoitteita”, sanoi ministeri Risikko ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa Kuopiossa tiistaina 28. elokuuta. Edellisellä hallituskaudella saatuja hyviä kokemuksia terveyshankkeesta ja sosiaalihankkeesta hyödynnetään uuden ohjelman valmistelussa ja toimeenpanossa.

Tavoitteena muun muassa syrjäytymisen vähentäminen

Kehittämisohjelmalla halutaan vähentää syrjäytymistä, parantaa terveyttä, lisätä hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Lisäksi tavoitellaan palvelujen laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden paranemista. Näihin tavoitteisiin pyritään erilaisin keinoin.

”Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat tehokkaimpia tapoja hallita palvelutarpeen kasvua ja kustannuksia. Varmistamalla henkilöstön osaaminen ja riittävyys voidaan turvata toimivat palvelut myös jatkossa”, ministeri Risikko korosti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja -tuotannon kehittäminen vaatii muun muassa lainsäädännön uudistamista. Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi suositukset, hankkeiden valtionavustukset ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

Kehittämisohjelma valmistellaan yhteistyössä

Neuvottelukunnan lisäksi avainasemassa ovat viisi alueellista johtoryhmää, jotka tukevat ja edistävät ohjelmaa omalla alueellaan. Syksyn aikana järjestettävä kuulemiskierros kokoaa kunkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia pohtimaan yhdessä ohjelman painopistealueita sekä sitä, millaisilla toimenpiteillä ohjelman tavoitteisiin päästään. Lopullinen ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa marraskuussa.

Itä-Suomen alueellisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen. Alueelliset johtoryhmät tekevät vuosittain kehittämistoimintaa koskevan alueellisen toimenpidesuunnitelman.

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 050 380 6524

Liitteenä Kehittämisohjelman valmistelu

Paula Risikko
Sivun alkuun