Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin 17,5 miljoonaa euroa vuonna

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.6.2013 9.31
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusten hakuaika on alkanut. Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahaa yhteensä 17,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää 1,2 miljoonaa euroa lisämäärärahaa lapsiperheiden varhaisen tuen ja lastensuojelun kehittämiseen.

Valtionavustus voidaan myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustettavilla hankkeilla on oltava kiinteä yhteys kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja niiden tulosten täytyy olla laaja-alaisesti hyödynnettäviä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on luoda, arvioida, levittää ja juurruttaa uusia hyviä käytäntöjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset suunnataan Kaste-ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteuttaviin hankkeisiin vuosina 2012-2015. Ohjelman painopisteitä ovat osaohjelmien mukaisesti muun muassa lasten, nuorten, lapsiperheiden ja ikäihmisten palvelujen uudistaminen, riskiryhmien osallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien kehittäminen, palvelurakenteen uudistaminen sekä johtamisen parantaminen työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Avustettava hanke voi kuulua yhteen tai useampaan painopistealueeseen.

Lastensuojelun lisämääräraha suunnataan erityisesti lastensuojelutarpeen monialaisen selvittämisen menetelmien ja toimintamallien uudistamiseen, lastensuojelun kokemusasiantuntija- ja vertaisryhmätoiminnan rakenteiden ja käytäntöjenluomiseen, vanhemmuuden tukimuotojen juurruttamiseen ja levittämiseen sekä perhehoidon ja sen tarvitseman tuen kehittämiseen.

Hankerahoituksen hakuaika päättyy 30.9.2013. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse STM:n kirjaamoon. Sitä ennen ne täytyy käsitellä Kaste-ohjelman alueellisissa johtoryhmissä. Hankkeiden valmistelua ohjaavat Kaste-ohjelman osaohjelmien vastuuhenkilöt sekä ohjelman alueelliset ohjelmapäälliköt.

Hankeopas sisältää ne periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa, myöntämisessä, hankkeiden hallinnoinnissa ja toteuttamisessa sekä raportoinnissa. Hankeoppaasta löytyvät myös osaohjelmien vastuuhenkilöiden ja alueellisten ohjelmapäälliköiden yhteystiedot.

Lisätietoja

apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 02951 63322
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 0295 163 290 (Kaste-ohjelma)
hallitusneuvos Anne Kumpula, p. 02951 63590 (hankerahoituksen ja hankehallinnoinnin periaatteet)


Liitteet

Valtionavustusten suuntaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin. Kaste-ohjelman osaohjelmat ja yhteyshenkilöt.pdf (68.8 kB )


Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste)

Kaste-ohjelman organisaatio

Sivun alkuun