Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon ensi vuoden voimavara-asetukseen muutos

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2004 13.02
Tiedote -

Valtioneuvosto on muuttanut 30. joulukuuta antamallaan asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon ensi vuoden voimavaroja koskevaa, 14.9.2004 annettua asetusta. Muutokset perustuvat pääosin ensi vuoden alusta voimaan tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuuksista annetun lain muutoksiin. Uudella asetuksella korotetaan valtionosuuksien perusteena olevia laskennallisia kustannuksia ja alennetaan kunnan omarahoitusosuutta.

Ensi vuonna sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 11 683 miljoonaa euroa. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat seuraavat:

Sosiaalihuolto:
0 – 6-vuotiaat 4 565,92 euroa
7 – 64-vuotiaat 322,70 euroa
65 – 74-vuotiaat 596,87 euroa
75 – 84-vuotiaat 3 646,02 euroa
85 vuotta täyttäneet 10 186,49 euroa

Terveydenhuolto:
0 – 6-vuotiaat 559,76 euroa
7 – 64-vuotiaat 636,69 euroa
65 – 74-vuotiaat 1 508,69 euroa
75 – 84-vuotiaat 2 909,80 euroa
85 vuotta täyttäneet 5 051,62 euroa.

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 406,81 euroa, työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 37,14 euroa sekä sairastavuuden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 275,31 euroa.

Kunnan omarahoitusosuus kunnan asukasta kohden on ensi vuonna 1 525,44 euroa.

Muutokset lisäävät kuntien valtionosuuksia ensi vuonna.

Sivun alkuun