Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Reumaförbundet samarbetar kring informati

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.4.2010 8.22
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Reumaförbund informerar 

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Reumaförbund intensifierar kontakten sinsemellan och gör informationssamarbete för att effektivera reumapatienternas tillgång till riktig och uppdaterad information om de regionala arrangemangen kring ordnandet och centraliseringen av vården av inflammatoriska reumasjukdomar.

Det är viktigt och nyttigt för social- och hälsovårdsministeriet att från fältet höra om reumapatienterna fått den vård de behöver och var de eventuella flaskhalsarna finns i detta övergångsskede. Finlands Reumaförbund samlar tillsammans med de regionala utskotten och föreningarna feedback om ordnandet av reumavård ur patientens synvinkel och förmedlar sedan uppgifterna till ministeriet.    

Målet är, att patienterna jämlikt ska få kvalitativ och trygg vård i hela landet

Det finns centraliseringsbehov när det gäller vården av reumatism, för man kan inte erbjuda den mest avancerade vården och reumakirurgiska ingreppen i alla sjukhus. Om man inte centraliserar vården kan man inte garantera dess kvalitet. Social- och hälsovårdsministeriet reviderar som bäst förordningen om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården. I förordningsändringen fastsälls arbetsfördelningen gällande centralisering av vården av reumapatienter.

Helhetsansvaret för vård av barnreumatism centraliseras till universitetssjukhusen. Barns reumaortopedi och annan speciellt krävande vård av barnreumatism ordnas i ett eller flere universitetssjukhus. Social- och hälsovårdsministeriet förhandlar om saken med universitetssjukhusen. De centraliseringsåtgärder som på basen av förhandlingarna ska vidtas regleras i tidigare nämnda ministeriets förordning.

Vården av reumasjukdomar baseras på vårddifferentiering. Finlands Reumaförbund betonar, att patienten måste få sakkunnig hjälp vid rätt tid och på rätt plats. En rehabilitering i rätt tid kompletterar en kvalitativ vård.

Ytterligare uppgifter

SHM:
Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, tfn 09 160 73804
Medicinalråd Timo Keistinen, tfn 09 160 74116
Regeringsråd Pekka Järvinen, tfn 09 160 73800

Finlands Reumaförbund r.f.
Ordförande Keijo Tauriainen, tfn 0400 965 563
Verkställande direktör Kaarina Laine-Häikiö, tfn 09 4761 5610På vår webbplats

Fortsatt vård av patienterna när verksamheten vid reumasjukhuset upphör

Sivun alkuun