Hyppää sisältöön
Media

Sjukskötare utbildas till begränsad förskrivning av läkemedel

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.12.2010 12.07
Pressmeddelande -

Sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som har fått rätt att utöva sjukskötaryrket kan förskriva läkemedel på ett begränsat sätt om de har specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt. Statsrådet har i dag gett en förordning om utbildning som krävs för att förskriva läkemedel som träder i kraft 1.1.2011.

Begränsad förskrivningsrätt förutsätter studier som omfattar minst 45 studiepoäng och som består av studiehelheterna i sjukdomslära, klinisk medicin, klinisk vård, farmakologi och receptlära. Enligt förslaget genomförs de praktiska studier som ingår i utbildningen vid den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där den studerande har ett anställningsförhållande.

Secialistkompetensen för begränsad förskrivningsrätt påvisas genom ett riksomfattande skriftligt prov och ett yrkesprov som genomförs i arbetet. Yrkeshögskolorna och universiteten samarbetar i säkerställandet av utbildningen. Den högskola som ordnar utbildningen ger de studerande intyg över genomgången utbildning.

Tilläggs- och fortbildningen tar ett år. Det uppskattas att cirka 100 personer deltar i utbildningen varje år.

Även optiker och munhygienister kan skaffa de läkemedelspreparat som de behöver i yrkesutövningen om de genomgår tilläggsutbildningen, men de har inte rätt att från apotek förskriva läkemedel för patienter.

Hälsovårdare och barnmorskor kan göra efterundersökning efterförlossning

Statsrådet gav också en förordning som möjliggör att föräldradagpenning utbetalas även i fall efterundersökning efter en förlossning utförs av en hälsovårdare eller barnmorska som är anställd inom den offentliga hälsovården och som har tillräcklig utbildning. En hälsovårdare eller barnmorska kan endast utföra efterundersökning av en kvinna som har fött barn i en normal förlossning och ge ett intyg över detta för utbetalning av föräldrapenning.

Arbetsgivare ska försäkra sig om att barnmorskan och hälsovårdaren har den kompetens som behövs för uppgiften. Det att även hälsovårdare och barnmorskor kan utföra efterundersökning efter normal förlossning befriar läkararbetskraft till uppgifter som kräver medicinsk sakkunskap.

Ytterligare uppgifter

Regeringsrådet Päivi Kaartamo, tfn 09 160 74353
Konsultativa tjänstemannen Marjukka Vallimies-Patomäki, tfn 09 160 74170Sivun alkuun