Hyppää sisältöön
Media

Sitoutuminen valtavirtaistamiseen myös EU-tasolla tärkeää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2003 9.44
Tiedote 77/2003

Sukupuolten tasa-arvo pitäisi olla läpikäyvänä periaatteena myös EU:n eri politiikka-alueilla. Tasa-arvon edistäminen Euroopassa kuitenkin edellyttää, että siihen sitoudutaan korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla, korosti Suomi torstaina 6. maaliskuuta EU:n työ-, sosiaali-, kuluttaja- ja terveysneuvostossa Brysselissä. Etenkin EU:n laajentumisen jälkeen maiden poliittisen johdon yhteinen sitoutuminen tasa-arvoon on edellytys sille, että miesten ja naisten tasa-arvoa edistäviä uudistuksia voidaan toteuttaa.

Tasa-arvon valtavirtaistamisen onnistunut toteuttaminen vaatii nykyistä enemmän ennakointia, jotta eri toimijat voivat varautua tasa-arvonäkökulman mukaan ottamiseen hyvissä ajoin etukäteen. Suomi ehdottaakin, että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvoston roolia EU:n ministerineuvostojen työskentelyn valtavirtaistamisessa vahvistettaisiin. Tasa-arvopoliittiset asiat olisi luontevaa käsitellä keväisin järjestettävissä EU:n huippukokouksissa, koska niissä muutoinkin käsitellään työllisyys- ja sosiaalipoliittisia asioita. Tämä näkemys sai muiltakin jäsenmailta laajaa kannatusta.

EU:n työ-, sosiaali-, kuluttaja- ja terveysministerit kokoontuivat Brysselissä 6. maaliskuuta. Suomea edusti kokouksessa pysyvän edustajan sijainen Kare Halonen.

Sivun alkuun