Hyppää sisältöön
Media

Siikalatvan toiminta toisen kunnan alueella ei ole lainmukaista

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2017 12.22
Tiedote 182/2017

Nykylainsäädäntö ei salli terveysaseman perustamista toisen kunnan alueelle, arvioivat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Siikalatvan kunta on päättänyt perustaa Ouluun terveysaseman yksityisen Oulun Mehiläisen yhteyteen. Hallituksen reformiministerityöryhmä pyysi arviota järjestelyn lainmukaisuudesta.

Tapauksessa on useita seikkoja, jotka eivät ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, ministeriöissä katsotaan.

Ministeriöiden näkemyksen mukaan kunta ei voi perustaa julkisen terveydenhuollon järjestämistä varten terveysasemaa tai sen sivupistettä oman alueensa ulkopuolelle, ellei kyse ole yhteistoimintasopimukseen perustuvasta tehtävän hoitamisesta kuntien yhteistoimintana (Siikalatvan kunta ja Oulun kaupunki) tai toiminnasta, johon on asukkaiden tarpeen perusteella erityinen peruste.

Nykyisen terveydenhuoltolain lähtökohtana on, että kunnan sivutoimipisteetkin ovat oman kunnan alueella. Laissa ei ole tästä nimenomaista säännöstä, mutta tarkoitus käy ilmi lainsäädännöstä kokonaisuutena.

Siikalatvan kunta ja Mehiläinen perustelevat sopimustaan sillä, että järjestelyllä helpotetaan Oulussa töissä käyvien Siikalatvan asukkaiden tilannetta. Lisäksi oululaiset voisivat käyttää terveysasemaa. Siikalatvan kunta laskuttaisi palveluista Oulua.

Nykyisin asiakkaan valinnanvapaudesta säädetään terveydenhuoltolaissa. Esimerkiksi jos henkilö tarvitsee terveyspalveluja työskennellessään määräaikaisesti toisen kunnan alueella, nämä palvelut on tarkoitus hoitaa vaihtamalla oleskelun ajaksi terveysasemaa. Henkilön on tehtävä terveyskeskuksen valinnasta kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Tällöin henkilö asuu määräaikaisesti toisen kunnan alueella. Samalla tavoin Siikalatvan asukas voisi tarvittaessa siirtyä Oulun terveyskeskuksen asiakkaaksi.

Siikalatvan kunnan päätöksestä ei käy ilmi, kuinka monella Siikalatvan asukkaalla olisi tarve käyttää Oulussa sijaitsevia palveluja. Näin ollen on kyseenalaista, voidaanko toimintaa perustella millään asukkaiden etuun liittyvällä syyllä.  
 
Valtiovarainministeriön mukaan Siikalatvan toiminta on ristiriidassa myös kuntalain kanssa. Toiseen kuntaan ei voi perustaa terveyskeskusta kunnan yleisen toimialan perusteella. Kunnilla on laaja itsehallinto päättää tehtävistään, mutta yleistä toimialaa rajoittavat tietyt vakiintuneet periaatteet. Kunta ei voi päättää ottaa tehtävää hoidettavakseen silloin, kun tehtävä on annettu jonkin toisen kunnan tehtäväksi.

Oulussa terveydenhuollon vastuu on ensisijassa Oulun kaupungilla. Siikalatvan kunnan toiminta on siihen nähden päällekkäistä. Kunnalla täytyisi lisäksi olla asukkaiden palvelutarpeen perusteella erityisiä ja painavia syitä, että se voisi lähteä laajentamaan palvelutarjontaa toisessa kunnassa.

Ministeriöiden mukaan ongelmaksi kuitenkin jää, että valtiolla ei ole käytännössä mahdollisuutta hakea päätökseen muutosta. Oulun kaupunki voi riitauttaa aikanaan Siikalatvan laskun yllä mainituilla perusteilla ja asia käsitellään hallintoriita-asiana hallintotuomioistuimissa.
Kun nimenomainen kieltosäännös puuttuu lainsäädännöstä, ministeriöt arvioivat nyt terveydenhuoltolain muuttamista siten, että toiminta toisen kunnan alueella kiellettäisiin nimenomaisesti.

Liite

Muistio: Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen sopimus terveysasemasta Oulussa, 29.11.2017

Lisätietoja

Soittopyynnöt tekstiviestillä:
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163338
ylijohtaja Jani Pitkäniemi, VM, p. 0295 530494

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun