Hyppää sisältöön
Media

SHM banar väg för kvinnor till företagsledning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 6.5.2014 6.20
Pressmeddelande -

Projektet TASURI som inleds av social- och hälsovårdsministeriet påskyndar en jämnare könsfördelning i de högre ledande befattningarna inom den offentliga och privata sektorn och i företagsstyrelser.

Syftet med projektet är att öka en jämnare könsfördelning i företagens högsta ledning och på så sätt främja kvinnors karriärutveckling och jämställdheten mellan könen i arbetslivet. Åtgärderna inom projektet stödjer genomförandet av regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015.

Under 2014 inleder projektet två utredningar: I den ena samlas statistik över kvinnors och mäns representation inom företagens högsta ledning. Den andra är en kvalitativ utredning där utvecklingsbehoven för rekryteringspraxis ur jämställdhetens synvinkel bedöms och en bra rekryteringspraxis kartläggs.

Det riksomfattande samarbetet mellan olika ministerier, näringslivet och övriga centrala aktörer förstärks bland annat genom seminariet I ledningens topp (Johtamisen huippua) som hålls i Helsingfors den 10 juni 2014 där metoder och synpunkter på utvecklingen av jämställdhet mellan kvinnor och män inom företagens högsta ledning presenteras.

Seminarieprogrammet (på finska)

Projektet jämställd karriärutveckling för chefer, TASURI delfinansieras av EU-programmet Progress. Projektet avslutas den 31 juli 2015.

Ytterligare information

Projektchef Mia Teräsaho, p. 050 362 2854, [email protected]
Projektplanerare Mari Kupiainen, tfn 050 569 2560, [email protected]

 

 Sivun alkuun