Hyppää sisältöön
Media

Seroquelin ja Zyprexan korvattavuus vahvistettiin lyhyeksi määräajaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2008 8.25
Tiedote -

Lääkkeiden hintalautakunta vahvisti Seroquel-valmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan 31.12.2008 asti sekä Zyprexa- ja Zyprexa Velotab -valmisteiden korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan 30.6.2008 asti. Seroquel sisältää vaikuttavana lääkeaineena ketiapiinia ja Zyprexa olantsapiinia. Molemmat valmisteet kuuluvat psykoosilääkkeiden ryhmään.

Lääkkeiden hintalautakunta on arvioinut uudelleen Seroquel-valmisteen korvattavuuden sekä tukkuhinnan kohtuullisuuden. Lautakunta ei pitänyt Seroquel-valmisteelle ehdotettua tukkuhintaa kohtuullisena vastaavan rinnakkaisvalmisteen hintaan verrattuna, mutta hyväksyi valmisteen korvattavuuden ja tukkuhinnan edelleen lyhyeksi määräajaksi 31.12.2008 asti potilaiden lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Siirtymäkauden aikana hoitavalla lääkärillä on mahdollisuus arvioida, miten tilanne vaikuttaa potilaan lääkehoitoon.

Suomen markkinoilla on kaksi ketiapiinia sisältävää lääkevalmistetta, Seroquel ja Ketipinor. Seroquel on ollut sairausvakuutuksen korvaama lääke 1.1.2001 alkaen ja rinnakkaisvalmiste Ketipinor 1.6.2007 alkaen. Seroquel ja Ketipinor ovat peruskorvattavia lääkkeitä. Ne kuuluvat lisäksi ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeisiin, kun kyseessä ovat vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Ketipinorin korvattavuus on voimassa 31.5.2010 asti.

Vuonna 2007 ketiapiinia sisältävistä lääkkeistä maksettiin korvauksia 37 000 henkilölle, joista vajaa puolet eli 16 300 sai erityiskorvauksen. Ketiapiinivalmisteista aiheutuneet kokonaiskustannukset ennen korvausten vähentämistä olivat noin 27 miljoonaa euroa. Sairausvakuutus korvasi tästä noin 23 miljoonaa euroa. Ketipinor on tukkuhinnaltaan 40 prosenttia edullisempi kuin sitä vastaava lääkevalmiste Seroquel. Vuositasolla Seroquel- ja Ketipinor-valmisteiden hintaeron vaikutus kokonaiskustannuksiin on enimmillään noin 11 miljoonaa euroa, josta potilaiden osuus on noin 2 miljoonaa euroa ja sairausvakuutuksen osuus noin 9 miljoonaa euroa. Yleisesti käytetyllä annoksella 200 mg päivässä vähittäishintainen kustannus Seroquel-valmisteella on noin 1050 euroa ja Ketipinor-valmisteella noin 650 euroa vuodessa.

Myös Zyprexa-valmisteiden korvattavuus ja tukkuhinnan kohtuullisuus arvioitiin uudelleen. Koska psykoosilääkkeet ovat kustannuksiltaan yksi merkittävimmistä lääkeryhmistä ja markkinoilla on tapahtumassa muutoksia, Zyprexa-valmisteiden korvattavuus ja tukkuhinta arvioidaan uudelleen lääkkeiden hintalautakunnassa kevään 2008 aikana. Vuonna 2007 sairausvakuutus maksoi korvauksia psykoosilääkkeistä lähes 100 miljoonaa euroa. Tästä olantsapiinin osuus oli 38 miljoonaa euroa.

Lääkkeiden hintalautakunta päätti asiasta kokouksessaan 13. maaliskuuta 2008.

Lisätietoja: johtaja Sinikka Rajaniemi, puh. (09) 160 73171 tai 040 501 5076 ja yliproviisori Akseli Kivioja, puh. 050 575 2109, sähköposti etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sivun alkuun