Hyppää sisältöön
Media

Selvitysryhmä: Yhtenäiset arviointikäytännöt lastensuojeluprosessiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2013 8.18
Tiedote -

Toimiva lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuus on avain myös lastensuojelun toimivuuteen. Neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa ja nuorisotoimessa toteutettavia ehkäiseviä palveluja ja tukea on vahvistettava, jolloin lastensuojelun tarve vähenee. Esimerkiksi perhetyöntekijän palkkaamisella neuvolaan voidaan lisätä perheiden tukea varhaisessa vaiheessa.

Tätä painottaa lastensuojelun toimivuutta selvittänyt ryhmä, joka luovutti loppuraporttinsa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle keskiviikkona 19. kesäkuuta. Samalla selvitysryhmän alatyöryhmä luovutti peruspalveluministerille luonnoksen laatusuositukseksi, joka on tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön tekemistä ja järjestämistä.

Selvitysryhmä katsoo, että toiminnan parantamista tarvitaan kaikilla tasoilla: asiakastyössä, koulutuksessa, toiminnan ohjauksessa ja kansallisessa johtamisessa. Puutteiden korjaamiseksi ryhmä ehdottaa yhteensä 54 lastensuojelua kehittävää toimenpidettä.

Valtakunnallisesti yhtenäisen toiminnan tason varmistamiseksi työryhmä esittää lastensuojelutyöhön yhtenäistä erikoistumiskoulutusta sekä yhtenäisiä arviointikäytäntöjä. Muun muassa ilmoitusten käsittelyyn, lastensuojelutarpeen arviointiin, huostaanottoon ja sijaishuoltopaikan valintaan sekä asiakkuuden päättämiseen tulisi kehittää yhtenäiset toimintamallit.

Henkilöstövaje on ongelma, tiedonkulkua on jo alettu parantaa

Selvitysryhmän mukaan kuntien on lisättävä sekä sosiaalityöntekijöitä että -ohjaajia lastensuojeluun. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että erilaisten organisointitapojen, työkäytäntöjen ja laatuvaatimusten vaikutusta lastensuojelun kuormitukseen pilotoidaan kokeilukunnissa, ja sen perusteella arvioidaan edellytykset valtakunnallisten henkilöstömitoitusten määrittelyyn.

Selvitystyöryhmä esitti jo väliraportissaan, että tiedonkulkua ja osaamista voisi parantaa kokoamalla yhteen eri lakien säännökset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle onkin annettu tehtäväksi koota opas ja toteuttaa siihen liittyvä valtakunnallisesti kattava koulutus lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn liittyvistä velvoitteista sekä tietojen vaihtoa ja salassapitoa koskevasta sääntelystä.

Viranomaisille velvollisuus ilmoittaa henkeä uhkaavista rikoksista

Työryhmä esittää viranomaisille velvollisuutta ilmoittaa poliisille, kun on syytä epäillä lapsen joutuneen henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen uhriksi.

Raskaana oleville päihteitä väärinkäyttäville naisille esitetään subjektiivista oikeutta päästä kiireellisesti päihdehoitoon.

Palvelurakenneuudistuksesta tukea lastensuojelun yhdenmukaistamiseen, kokemusasiantuntijat mukaan kehittämiseen

Palvelurakenneuudistuksessa lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto tulisi osoittaa laajan perustason järjestämisvastuuseen kuuluvaksi toiminnaksi. Ryhmän mukaan erityisen vaativan lastensuojelun tehtävät olisi siirrettävä jokaiselle erityisvastuualueelle perustettavan lastensuojelun moniammatillisen osaamiskeskuksen tehtäväksi.

Selvitysryhmä esittää, että lastensuojelulakiin lisätään säännökset kokemusasiantuntijaryhmien asettamisesta ja toiminnasta, sillä vertaisryhmätoiminta on osoittanut, että palvelujen käyttäjillä on paljon annettavaa lastensuojelun kehittämiseen.

Laatusuositus: Lapsi on toiminnan keskiössä

Lastensuojelun laatusuositusluonnoksessa korostetaan kokemusta osallisuudesta ja aidosta yhteistyöstä sekä vastuuta huolehtia palvelujen ja tuen saannista.

Suosituksena esitetään että lastensuojelun sosiaalityöntekijän työajasta vähintään puolet käytetään lasten ja perheiden kohtaamiseen. Jokaisella asiakkaana olevalla lapsella, nuorella ja vanhemmalla tulee olla mahdollisuus saada vähintään 2 tuntia kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään.

Lisäksi suosituksia annetaan palvelujärjestelmästä, arvioinnista ja lasten ja perheiden palvelujen päätöksenteosta. Myös laatusuositus korostaa lastensuojelua osana toimivien lasten ja perheiden palveluja.

Selvitysryhmän ehdotukset sekä laatusuositusluonnos ovat lausunnoilla syyskuun loppuun saakka. Laatusuositusluonnos on samanaikaisesti kansalaisten kommentoitavana myös Otakantaa.fi -palvelussa.

Lisätietoja

ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, p. 0400 289 796
neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, p. 02951 63581 (laatusuositus)
hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 02951 63242Muualla palvelussamme

Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän loppuraportti (Raportteja ja muistioita 2013:19)

Lastensuojelun laatusuositus. Työryhmän esitys (Raportteja ja muistioita 2013:20)

Susanna Huovinen
Sivun alkuun