Hyppää sisältöön
Media

Selvitysryhmä: Fimean tehtävät voidaan jakaa Helsingin ja Kuopion välillä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2016 12.30
Tiedote 16/2016

Selvitysryhmä ehdottaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) päätoimipaikaksi Helsinkiä, jonne sijoittuisivat pääosa toiminnoista mukaan lukien laboratorio, hallinto ja johto. Kuopioon sijoittuisivat pääosin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuolloin kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Jatkossa osaajia voitaisiin palkata paikkakunnasta riippumatta tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Selvitysryhmä perustelee ehdotustaan sillä, että pääosa viraston rahoituksesta tulee maksuperusteisesti kansainvälisiltä asiakkailta ja hyvä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus takaavat toiminnalle kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Selvitysryhmän mukaan se haluaa ehdotuksillaan luoda edellytykset, joilla voidaan parhaiten varmistaa ja edistää Fimean kilpailukykyä ja toiminnan hyvää laatua.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) alueellistamista pohtinut jatkoselvitysryhmä luovutti raporttinsa 9. helmikuuta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle.

Voimassa olevan alueellistamispäätöksen toteuttaminen aiheuttaisi vuosin 2018 - 2019 lisäkustannuksia noin 4,6 miljoonaa euroa. Lisäksi arvioidaan, että alueellistamispäätöksen toteuttaminen voisi samaan aikaan vähentää lääkevalmisteiden arviointiin liittyviä tuloja noin 3 miljoonalla eurolla. Lisäkustannuksilta vältytään, jos voimassa olevaa alueellistamispäätöstä muutetaan selvitysryhmän ehdottamalla tavalla. Alueellistamispäätöksen muuttamisesta koituvia säästöjä voitaisiin kohdentaa Kuopion lääkehoitojen arviointi -prosessin kehittämiseen.

Selvitysryhmän työn lähtökohtana on ollut Fimean toiminnan kokonaisuus ja se on ottanut huomioon hallitusohjelman valtakunnalliset tavoitteet. Selvitysryhmä kiinnitti huomiota myös tekijöihin, jotka vaikuttavat Fimean rahoitukseen. 80% Fimean rahoituksesta tulee asiakkailta ja näissä tehtävissä Fimea kilpailee toimeksiannoista muiden eurooppalaisten lääkevirastojen kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö ja kilpailukyky avainasemassa

Fimean yhtenä päätehtävänä on jatkaa aktiivista kansainvälistä työtä ja kilpailla Euroopan lääkeviraston toimeksiannoista. Lääketutkimusta ja innovaatioiden markkinoille tuloa edistetään lääkeviranomaisten toiminnan hyvällä laadulla, joka lisää kilpailukykyä kansainvälisistä toimeksiannoista. Fimea onkin toiminut aktiivisesti eurooppalaisen lääkevalvonnan kehittämisessä.

Euroopan lääkeviraston pääjohtaja, professori Guido Rasin mukaan Fimea on aktiivinen lääkevirasto, joka on säilyttänyt asemansa taitavalla erikoistumisella ja arviointityön hyvällä laadulla. Tulevaisuudessa Fimea pystyy säilyttämään aktiivisen asemansa pitämällä kiinni kokeneista asiantuntijoista, jotka voivat johtaa arviointityötä ja opettaa nuorempia asiantuntijoita.

Taustaksi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2009. Fimean päätoimipaikka sijaitsee tällä hetkellä Kuopiossa ja sillä on työskentelypisteet myös Helsingissä ja Turussa. Vuoden 2015 lopussa Helsingissä työskenteli 163 henkilöä, Kuopiossa 56 ja Turussa 6.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338, [email protected]

Sivun alkuun