Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityshenkilöt: Turkistuottajat ja poronhoitajat tarvitsevat lomituspalveluja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2006 8.05
Tiedote -

Suomessa on noin 1 600 turkistuottajaa, jotka ovat joka päivä ympäri vuoden sidottuja kotieläinten hoitoon. Turkistuottajien työ on samankaltaista kuin kotieläimiä hoitavien maatalousyrittäjien. Tämän vuoksi turkistuottajilla tulisi olla mahdollisuus vastaavanlaisiin lomituspalveluihin kuin maatalousyrittäjillä on. Kysymykseen tulevat vuosilomalomitus ja sijaisapu sairauden, tapaturman ja muun tilapäisen syyn vuoksi sekä tuettu maksullinen lomittaja-apu. Selvityshenkilöt ehdottavat lomituspalvelujen järjestämistä myös MYEL-vakuutetuille poronhoitajille, joita on noin 1180.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela) on tehty sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvitys poronhoitajien, turkistuottajien sekä vastaavien tuotantoeläinten hoitajien lomituspalvelujen tarpeesta ja palvelujen järjestämisestä. Apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki toimi lakimies Johanna Aholaisen ja yhteyspäällikkö Kurt Sandqvistin laatiman selvityksen vastuuhenkilönä. Selvityshenkilöt luovuttivat työnsä peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle torstaina 12. tammikuuta.

Selvityksen mukaan poronhoitajat tarvitsisivat erityisesti sijaisapua sairaus- ja tapaturmatapauksissa. Vuosiloma olisi tarpeen noin sadalle poronhoitajille, jotka ovat porojen ruokinnan vuoksi sidottuja työhön ympäri vuoden. Lisäksi poronhoitajilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet tuettuun maksulliseen lomittaja-apuun kuin maatalousyrittäjillä. Lomitus järjestyisi parhaiten niin, että poronhoitajat hankkisivat itse lomittajan ja valtio korvaisi tästä aiheutuvat kustannukset.

Myös kalatalouden harjoittajat lomituspalveluiden piiriin

Selvityksessä kartoitettiin lisäksi mm. kalatalouden harjoittajien sekä muiden lomituspalvelujen ulkopuolella olevien tuotantoeläinten hoitajien lomituspalvelujen tarvetta. Suurin lomituspalvelujen tarve on niillä noin 300 yrittäjällä, joiden kotieläimet jäävät nykyisen kotieläinmääritelmän ulkopuolelle tai joiden kotieläintalous ei kuulu maatalouden tuloverolain piiriin. Selvityshenkilöiden mukaan nämä yrittäjät tarvitsisivat vuosilomaa, sijaisapua ja tuettua maksullista lomittaja-apua. Selvityshenkilöt ehdottavat, että kalatalouden harjoittajat saisivat sijaisapua itse järjestettynä lomituksena samaan tapaan kuin poronhoitajat.

Lisätietoja: hallitusneuvos Riitta Kuusisto, puh. (09) 160 74360.

Julkaisu "Turkistuottajien ym. lomituspalvelut" on ilmestynyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen julkaisuja -sarjassa 3/2005. Julkaisua saa Melasta, puh. (09) 43 511.

Sivun alkuun