Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityshenkilö Rajaniemi: Kilpailu työeläkealalla tukee sosiaaliturvan tavoitteita

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.1.2007 8.30
Tiedote -

Työeläketurvan hajautetun toimeenpanon ja kilpailun tavoitteet olisi sovitettava yhteen siten, että kilpailu hyödyttää nykyistä selkeämmin vakuutuksenottajia. Tämä edistäisi myös vakuutettujen asemaa ja vähentäisi tarvetta korottaa työeläkemaksua. Lainsäädännön tulisi kannustaa ja tarvittaessa velvoittaa eläkelaitoksia nykyistä tehokkaampaan toimintaan. Myös eläkelaitosten tulisi tarkastella toimintaansa tehokkuuden lisäämiseksi.

Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita. Selvityshenkilö teki yhteistyötä Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston kanssa. Lisäksi hän kuuli eri asiantuntijoita, vakuutusalan järjestöjä ja työmarkkinakeskusjärjestöjä. Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi luovutti selvityksensä Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataiselle torstaina 11. tammikuuta Helsingissä.

Kilpailu tukee tehokkuutta

Tehokkuuden kannalta perusteltujen muutosten tekeminen edellyttää sen selventämistä, mitä hajautetussa toimeenpanossa tarkoitetaan kilpailuneutraliteetilla. Hajautettu toimeenpano tarjoaa työnantajille vaihtoehtoja vakuutettujen eläketurvan järjestämisessä. Työnantajille merkitykselliset, yhtiöille, säätiöille ja kassoille ominaiset erot ovat viime vuosina hämärtyneet lainsäädäntömuutosten seurauksena. Eri eläkelaitosmuotojen oikeuksien ja velvollisuuksien olisi kuitenkin oltava tehokkaita ja tasapainoisia kokonaisuuksia. Tällöin työnantajalla on toimivia vaihtoehtoja, eivätkä laitosmuotojen erot ole kilpailuongelma. Olisi huolehdittava siitä, että säätiöt ja kassat ovat työnantajille toimiva vaihtoehto, mikä kannustaisi myös työeläkevakuutusyhtiöitä tehokkaaseen toimintaan.

Tehokkuutta olisi mitattava sekä eläkelaitosten että järjestelmän tasolla. Eläkelaitosten pitäisi itse arvioida oman toimintansa tehokkuutta esimerkiksi asiakaspalvelussa ja sijoitustoiminnassa. Vakuutuksenottajilla pitäisi myös olla mahdollisuus vertailla eri eläkelaitosten toiminnan tehokkuutta.

Yhteistyö tarvitsee uusia pelisääntöjä

Eläkelaitoksia yhteistyöhön velvoittavat säännökset olisi arvioitava uudelleen ja tarvittaessa täsmennettävä. Työeläkealalla tarvitaan yhteistyötä. Olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, ettei sosiaaliturvan kannalta tarpeetonta, kilpailun kannalta tehottomuuteen johtavaa yhteistyötä tehdä.

Lainvalmistelua ja sen läpinäkyvyyttä sekä hankkeiden koordinointia ja viranomaisten yhteistyötä olisi kehitettävä. Lainvalmistelussa olisi nykyistä johdonmukaisemmin otettava huomioon eläkelaitosten kilpailuun vaikuttavat seikat ja lisättävä viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta säännösmuutokset toteutetaan aina kokonaisuutena harkitusti ja muutosten kilpailuvaikutukset arvioidaan riittävästi. Lisäksi olisi arvioitava, miten sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston kilpailuoikeudelliset valvontavaltuudet olisi tarkoituksenmukaista järjestää.

Työnantajakohtaiseen vakuutuskannan siirtoon, siirtyvään toimintapääomaan, rahastointiperiaatteeseen, kiinteistökauppoihin, työkyvyn ylläpidon hallintaosaan ja työeläkevakuutusyhtiöiden tarjoamiin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöä olisi täsmennettävä.

Ministeriö lähettää selvityksen lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen pitää laajaa oikeudellista kokonaisselvitystä kilpailuolosuhteista tarpeellisena. Hän korostaa myös sitä, että selvityshenkilö on hakenut yhteistyössä Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston kanssa mahdollisimman yhtenäistä viranomaisnäkemystä kilpailukysymyksissä.

Selvitys lähtee nyt lausuntokierrokselle. Selvityksen perusteella on mahdollista toteuttaa melko nopeasti joitakin sosiaali- ja terveysministeriötä koskevia kehittämisehdotuksia. Tämän lisäksi ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston tehtäviä ja yhteistyötä selvitetään mahdollisimman nopeasti.

Katso myös www.stm.fi > Julkaisut> Selvityksiä, Työeläkejärjestelmän kilpailuttaminen, Selvityksiä 2006:79, ISBN 978-952-00-2241-9. Julkaisua myy Yliopistopaino (17,28 euroa).

Lisätietoja hallitusneuvos, selvityshenkilö Erkki Rajaniemi, puh. (09) 160 73918 tai 050 344 8692 ja ylitarkastaja Mikko Määttä puh. (09) 160 74201.

Sivun alkuun