Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilö ehdottaa lääkealan keskuksen sijaintipaikaksi Kuopiota

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2008 12.55
Tiedote -

Selvityshenkilö, professori emerita Liisa Turakan mielestä Kuopio soveltuisi uuden lääkealan keskuksen sijaintipaikaksi Oulua paremmin. Turakka on arvioinut sosiaali- ja terveysministeriöltä saadussa toimeksiannossa määritettyjen sijoituspaikkavaihtoehtojen, Kuopion ja Oulun, soveltuvuutta uuden perustettavan lääkealan keskuksen sijoituspaikaksi. Selvityksen mukaan alueellistamisella voidaan siirtymäkauden jälkeen saada sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. Turakka luovutti 24. marraskuuta raporttinsa lääkehuollon uudelleen organisoinnista sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle.

Alueellistamisselvityksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus kuulla kohdealueita ja valmistella ehdotus alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Valmistelutyö uuden keskuksen perustamiseksi jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa projektissa, jonka eri ryhmissä on mukana henkilöstön edustus. Tavoitteena on, että uusi keskus aloittaisi toimintansa syksyllä 2009.

Selvityshenkilön raporttiin sisältyy myös ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi. Turakka korostaa raportissaan, että alueellistamisen toimeenpanossa on tärkeää varmistaa lääkehuollon keskeytyksetön toiminta erityisesti siirtymävaiheen aikana. Siirtymäajan olisi oltava riittävän pitkä, jotta uuden keskuksen henkilöstö ehditään perehdyttää tehtäviinsä. Selvityshenkilö esittää, että toimintoja siirrettäisiin vaiheittain siten, että kaikki uuden lääkekeskuksen toiminnot olisivat siirtyneet Kuopioon aikaisintaan vuoden 2011 lopussa.

Turakan tehtävänä oli laatia selvitys valmisteilla olevan lääkealan keskuksen sijaintivaihtoehdoista sekä alueellistamisen vaikutuksista henkilöstön, toiminnallisten tekijöiden, kustannusten ja aluepolitiikan näkökulmasta. Toimeksiannon mukaiset vaihtoehtoiset sijoituspaikat olivat Kuopio ja Oulu, koska hallituksen linjausten mukaisesti alueellistamisen pääpaino on Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Arvioinnin painopiste oli lääkealan keskuksen tehtävien hoidossa ja palvelujen saatavuudessa tulevaisuudessa. Arvioinnissa otettiin huomioon myös muutos- ja kehitysnäkymät.

Ero Kuopion hyväksi näkyi erityisesti, kun verrattiin alueellisia ja toiminnallisia vaikutuksia sekä sitä, kuinka hyvin paikkakunnalle saataisiin henkilöstöä. Sen sijaan taloudellisissa vaikutuksissa ei Kuopion ja Oulun välillä ole olennaista eroa.

Lääkehuollon uudelleen organisointi merkitsee sitä, että Helsingissä sijaitsevat Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto lakkautetaan. Henkilöstön asema turvataan uusissa järjstelyissä valtioneuvoston henkilöstöpolitiikan normaalien periaatteiden mukaisesti. Jokaiselle nykyisten laitosten työntekijöistä tarjotaan työpaikkaa uudessa keskuksessa. Henkilöstöä ei siirretä toiselle paikkakunnalle ilman suostumusta. Henkilöstön aseman turvaamiseksi voidaan käyttää muun muassa siirtymäaikoja, eläköitymistä ja henkilöstön uudelleen sijoittamista valtion muihin laitoksiin.

Lääkehuollon uudelleen organisointi koskee Lääkelaitoksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Sosiaali- ja terveydenhuollontuotevalvontakeskuksen sekä lääkehuoltoon liittyviltä osiltaan Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen tehtäviä. Tässä yhteydessä selvitetään myös Lääkkeiden hintalautakunnan (HILA) asema.

Lisätietoja:

Professori emerita Liisa Turakka, puh. 040 8376277

Osastopäällikkö Raimo Ikonen, puh. (09) 160 73194, 050 5599179

Internetissä

www.stm.fi

Liitteet:

Selvityshenkilö Liisa Turakan raportti ”Lääkealan keskuksen sijoittamisselvitys”, marraskuu 2008 (pdf)

Selvityshenkilö Liisa Turakan ppt-esitys tiedotustilaisuudessa 24.11.2008 (pdf)

Sivun alkuun