Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Työnjako terveydenhuollossa onnistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2005 11.00
Tiedote -

Terveydenhuollon toimintatapoja voidaan onnistuneesti järkeistää kehittämällä yhteistyötä ja työnjakoa eri ammattiryhmien kesken. Kansallisessa terveyshankkeessa on nyt noin 30 työnjakokokeilusta eri organisaatioista.

Kokeiluissa siirrettiin eniten tehtäviä lääkäreiltä sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille, mutta muidenkin ammattiryhmien välillä tehtäviä jaettiin. Yleisimmin kokeilut liittyivät sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tehtäviin perusterveydenhuollossa. Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tehtäviä laajennettiin hoidon tarpeen arviointiin, hoitoon ja hoitoon ohjaamiseen äkillisissä terveysongelmissa, puhelinneuvontaan sekä pitkäaikaissairaiden seurantaan.

Perusterveydenhuollossa parhaimmillaan 28 prosenttia päivystyskäynneistä tehtiin sairaanhoitajille ja lääkärien ja hoitajien yhteisistä vastaanottokäynneistä lähes 60 prosenttia tehtiin hoitajien vastaanotolle. Päivystyskäynnit lääkärien vastaanotoille vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kuukaudessa 5-15 prosenttia, koska käynnit tehtiin hoitajan vastaanotolle ja puhelinpäivystyksen ja neuvonnan seurauksena ne vähenivät 18 – 25 prosenttia.

Potilasvahinkoja ei ilmoittanut yksikään kokeiluhanke. Sekä henkilöstön että potilaiden kokemukset olivat pääosin myönteisiä. Kokeiluista yli puolet aikoi vakiinnuttaa kehitetyt toimintatavat, reilu kolmannes laajentaa toimintatapaa muihin organisaatioihin ja yksiköihin ja lähes puolet aikoi kehittää toimintatapaa edelleen tai aloittaa uuden työnjakohankkeen.

Kokeiluhankkeista yhdeksän ehdotti, että työnjaon uudistamista varten laadittaisiin valtakunnalliset linjaukset ja seitsemän ehdotti lainsäädäntöön muutoksia.

Kokeilujen tuloksia ja niiden tekemiä ehdotuksia hyödynnetään työnjaon kehittämistä koskevien valtakunnallisten suositusten laatimisessa, terveysalan koulutuksen kehittämisessä ja muussa työnjaon kehittämiseen liittyvässä valmistelussa.

Terveydenhuollon maisteri Eija Hukkanen ja ylitarkastaja Marjukka Vallimies-Patomäki ovat laatineet kokeiluhankkeista raportin:

Yhteistyö ja työnjako hoitoon pääsyn turvaamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:21. ISSN 1236-2115, ISBN 952-00-1805-0 (nid.), ISBN 952-00-1806-9 (PDF)

Julkaisua myy Yliopistopaino. Julkaisu on STM:n verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi > julkaisut > selvityksiä.

Kansallisen terveysprojektin yhtenä osahankkeena on työnjaon kehittäminen terveydenhuollon eri ammattiryhmien välillä. Viime- ja toissavuona toteutettiin 31 tällaista kokeiluhanketta 29 eri organisaatiossa.

Sivun alkuun