Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys työhyvinvointitutkimuksesta Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.12.2005 11.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Selvityksen tarkoituksena on nostaa esille työelämän riski- ja kuormitustekijöitä, myös mahdollisia uusia, ja tuoda niiden myötä tulevat haasteet tutkimusta tekevien laitosten ja rahoittajaorganisaatioiden tietoon. Tavoitteena on suunnata resurssit mahdollisimman tehokkaasti työelämän kehittämisen kannalta keskeisille alueille.

Raportissa käsitellään työhyvinvointitutkimuksen visioita ja strategiaa vuoteen 2015 asti. Lisäksi siinä kuvataan yleisesti työelämässä näkyvissä olevia muutoksia ja niiden aiheuttamia haasteita tutkimukselle. Raportissa on myös laaja kuvaus siitä, missä ja millaisilla resursseilla tutkimusta tehdään ja millaisia rahoituslähteitä on käytettävissä.

Työhyvinvointitutkimuksen painoalueita käsiteltäessä työelämä on pilkottu osa-alueisiin. Työhyvinvointitutkimus painottuu lähinnä seuraaviin osa-alueisiin: tuotteiden, tuotannon ja organisaation kehittämiseen, riskien hallintaan, työyhteisöjen psykososiaaliseen toimivuuteen, terveyden edistämiseen työelämässä, työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, terveysriskeihin ja kuormitustekijöihin, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon sekä työolojen taloudellisiin vaikutuksiin.

Julkaisu Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:25.

Julkaisu on verkossa osoitteessa www.stm.fi > julkaisut, ja sitä myy Yliopistopaino.

Sivun alkuun