Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredning: toxikologiskt kunnande ska säkerställas i Finland – mer utbildning inom sektorn

Social- och hälsovårdsministeriet
12.6.2018 11.31
Nyhet

Det finns för närvarande för få experter i toxikologi i Finland. Enligt en färsk utredning bör ca 15–20 doktorander i toxikologi utbildas årligen för att kunnandet inom sektorn i Finland ska kunna säkerställas. I fortsättningen behövs det årligen 20–30 nya studerande som avlägger magisterexamen, vilket är ungefär samma antal som för närvarande. Stärkande av kunnandet inom sektorn förutsätter ett tätare samarbete mellan universitet och forskningsinstitut.

Enligt utredningen kan Institutet för hälsa och välfärds toxikologiska beredskap förbättras genom att en fristående enhet inriktad på toxikologi inrättas vid institutet. För resultatstyrningen av den fristående enheten svarar social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet i samverkan.
 
Toxikologiskt kunnande behövs vid riskbedömning samt vid till exempel bedömning av olika skade- och olyckssituationer och deras följder och bekämpningsåtgärder. Experter bedömer bland annat kemiska ämnens och andra motsvarande faktorers (t.ex. småpartiklar i luften, strålning, växtskyddsmedel) effekter på hälsa och välbefinnande. Likaså behövs kunnande om ekotoxikologi och organismpopulationers överlevnad. En expert i toxikologi ska därmed förstå egenskaper hos kemiska ämnen och andra faktorer samt människors och andra organismers strukturer och verksamhetsprinciper, dvs. fysiologi, biokemi och patologi.
 
Målet för utredningen var att utreda nuläge för toxikologiskt kunnande och utarbeta en lägesbedömning med åtgärdsförslag för att säkerställa kunnandet i Finland. Utredare var Juha Pyötsiä.
 
Ytterligare information:
 
Utredare Juha Pyötsiä, tfn 050 555 6333
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311 
 
Sivun alkuun