Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saumattoman palveluketjun kokeilu laajenee

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.11.2004 10.02
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilu laajenee kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja valtaosaan kunnista. Kokeilun laajentuessa mukana ovat kaikki sairaanhoitopiirit ja lähes 400 kuntaa. Kunnat voivat olla kokeilussa mukana sekä sosiaali- että terveystoimen osalta tai niin halutessaan vain joko sosiaalitoimen tai terveystoimen osalta.

Saumattoman palveluketjun kokeilun laajentamisella halutaan edistää verkottunutta yhteistyötä palvelujen tuottamisessa koko maassa ja kohentaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin tietoturvaa ja -suojaa.

Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat voineet hakea kevään 2004 aikana mukaan kokeiluun vuosiksi 2004-2005. Haku päättyi toukokuun lopussa 2004. Nykyiset kokeilualueet säilyvät kokeilun piirissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 1998 sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategian toteuttamisen. Sen osana oli mm. suunnitelma saumattomasta palveluketjusta. Laki saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta tuli voimaan lokakuussa 2000. Laki säädettiin erityisesti Satakunnan alueella toteutetun Makropilottihankkeen toteuttamiseksi. Hankkeenpäätavoitteena oli sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisten toimintamallien ja niitä tukevan tietoteknisen järjestelmän luominen. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten tietojärjestelmien yhteensovituksen parantaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen ovat olleet ja ovat edelleen tärkeitä tavoitteita. Asiakkaiden palveluja voidaan parantaa ja samalla pitemmällä aikavälillä lisätä palvelujärjestelmän tehokkuutta.

Kokeilulain voimassaolon jatkamisesta päätettiin joulukuussa 2003 siten, että kokeilulaki on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Saumattoman palveluketjun kaikki kokeilualueet (8.11.2004)

Saumattoman palveluketjun jatkolaki (1225/2003)
Saumattoman palveluketjun kokeilulaki (811/2000)

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen puh. (09) 160 73791
Projektipäällikkö Ralf Ekebom puh. (09) 160 73764

Sivun alkuun