Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saumattoman palveluketjun kokeilu jatkuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.12.2003 13.40
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon saumatonta palveluketjua tukevan kokeilulain voimassaoloa jatketaan vuoden 2005 loppuun. Tavoitteena on laajentaa kokeilua alueellisesti ja luoda pohjaa pysyvän lainsäädännön aikaansaamiseksi vuoden 2006 alusta. Muutoksen yhteydessä lakiin tehdään joitakin tarkistuksia. Hallitus esitti lakimuutoksen vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Tasavallan Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Laki saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta tuli voimaan lokakuussa 2000. Laki säädettiin erityisesti Satakunnan alueella toteutetun Makropilottihankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen päätavoitteena oli sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisten toimintamallien ja niitä tukevan tietoteknisen järjestelmän luominen. Saumattoman palveluketjun kokeilualueiksi hyväksyttiin myöhemmin muitakin kuntia ja terveydenhuollon toimintayksiköitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten tietojärjestelmien yhteensovituksen parantaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen ovat edelleen tärkeitä tavoitteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palveluja voidaan parantaa ja samalla on mahdollista myös pidemmällä aikavälillä lisätä palvelujärjestelmän tehokkuutta. Kehittämistyön edellytykset varmistetaan jatkamalla toiminnan lainsäädännöllisen pohjan voimassaoloa. Tavoitteena on samalla merkittävästi laajentaa kokeilun alueellista kattavuutta. Kunta, kuntayhtymä tai ne yhdessä voivat hakea kokeilun piiriin sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 31.5.2004 toimitetulla hakemuksella. Nykyiset kokeilualueet säilyvät kokeilun piirissä, jolleivät ne erikseen ilmoita haluavansa irtautua kokeilusta.

Muutoksen yhteydessä laista poistetaan sosiaaliturvakorttia koskevat säännökset. Tämä perustuu siihen aiemmin tehtyyn ratkaisuun, että sähköistä henkilökorttia ja sen käyttöä koskevat säännökset keskitetään henkilökorttilakiin. Lakiin on vastaavasti lisätty yleiset säännökset sähköisestä tunnistamisesta ja allekirjoittamisesta kokeilun yhteydessä.

Kuntien ja kuntayhtymien kokeiluun liittyviä kehittämishankkeita voidaan tukea sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan hankerahoituksella.

Sivun alkuun