Hyppää sisältöön
Media

Salo saa jatkaa synnytystoimintaa poikkeusluvalla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2015 10.07
Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille poikkeusluvan jatkaa synnytyksiä Salon aluesairaalassa määräaikaisesti 30.6.2017 saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa pitää hoitaa vähintään noin 1000 synnytystä vuodessa. Lisäksi synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava riittävä määrä tarvittavaa henkilökuntaa, tilat, välineet ja laitteet. Sairaalassa on muun muassa oltava välittömästi saatavilla synnytyksiin ja anestesiologiaan perehtyneitä lääkäreitä. Näin varmistetaan riittävä osaaminen ja potilasturvallisuus.

Salon aluesairaalassa synnytyksiä on viime vuosina ollut keskimäärin 720 kappaletta vuodessa. Ministeriö voi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan, jos palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus edellyttää sitä.

Toiminnan jatkuminen määräaikaisesti Salon aluesairaalassa edellyttää, että sairaala täyttää valmiutta ja osaamista koskevat ehdot ympärivuorokautisesti. Poikkeusluvan myöntämistä puoltaa se, että sairaanhoitopiirin hallitus päätti yksimielisesti anoa lupaa jatkaa toimintaa.

Määräajan päättyminen kesällä 2017 liittyy parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaan ns. sote-järjestämislakiin. Järjestämislakiesityksen mukaan uusien sote-alueiden ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien toiminta alkaa vuoden 2017 alussa. Jatkossa sote-alueet päättävät miten synnytystoiminta järjestetään alueilla niin, että päivystysasetuksen laadulliset ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 050 571 4015Sivun alkuun