Hyppää sisältöön
Media

Salo och Kajanaland fick priserna för hälsofrämjande

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.9.2010 9.03
Pressmeddelande -

I samkommunen landskapet Kajanaland har arbetet för främjande av hälsa vägletts av principen 'från kunskap till aktion'. Kajanaland har deltagit i många nationella utvecklingsprojekt och på basen av kunskap från dessa skapat praxis och verksamhetsmodeller för att minska hälsoskillnader och effektivera tidigt ingripande. Till exempel insatsområdena i barnfamiljverksamheten har ändrats från korrigerande tjänster till samarbete mellan olika aktörer som stöder barnets tillväxt- och utvecklingsmiljö.

Poltikprogrammet för hälsofrämjande delade detta år ut priser för hälsofrämjande till en kommun och ett samarbetsområde. Salo valdes till pristagare av Årets friska kommun 2010. Årets hälsofrämjande samarbetsområde är landskapet Kajanaland. Båda är föregångare när det gäller främjande av välfärd och hälsa. Omsorgsminister Paula Risikko delade fredagen den 10 september ut penningpriser värda 15 000 euro till vinnarna.

"Detta år lyftes verksamhetens långsiktighet, strukturer, ledningssystem och ett aktivt utvecklingsgrepp fram bland urvalskriterierna. I Salo och Kajanaland har kommunens och landskapets högsta ledning förbundit sig till ett målmedvetet främjande av hälsa som gäller alla förvaltningsområden", sammanfattade minister Risikko.

I Salo ingår det hälsofrämjande arbetet i kommunens kärnprocesser

I Salo syns främjandet av välfärd och hälsa i alla kommunens branscher som uppgift och samarbete. Strukturerna och praxisen för främjande av hälsa har utvecklats aktivt även efter att tio kommuner gick samman i kommunförbund. Kommunens ledningsgrupp har styrt främjandet av hälsa och gemensamt avtalat om resurser som ska påvisas i arbetet. För planeringen av den praktiska verksamheten har en tväradministrativ arbetsgrupp ansvarat för, och olika experter ansvarar för genomförandet av planen inom sina egna områden.

Främjandet av hälsa i Salo syns till exempel i mentalvårdsservicen, rusmedelsvården och i tjänster som riktas till invandrare. Salo har också långsiktigt byggt upp uppföljning av välfärden och hälsan och rapporterat regelbundet om detta. För identifiering av hälsoperspektiv i Salo har man använt IVA (utvärdering av inverkan på människor) -metoden i beredningen av beslutsfattandet.  

Juryn ansåg att även Muurame och Euraåminne var exemplariska främjare av hälsa.

I Kajanaland grundar sig verksamheten på undersökt data

Enligt tävlingsjuryn är Kajanaland ett utmärkt exempel på hur just förebyggande medför goda resultat för kommunens livskraft och ekonomi i ett ekonomiskt pressat läge. Förutom kommunerna deltar näringslivet, organisationer, läroverk och statsförvaltningens regionala aktörer i omfattande utsträckning i utvecklingsarbetet.

"Till precis detta strävar man också med det nu igångsatta försöket som gäller regionalt ordnande av social- och hälsovården. Även i Kajanaland har social- och hälsovårdstjänsterna förverkligats regionalt. Med hjälp av regionförsöket är det möjligt att även från andra områden samla motsvarande kunskap", berättade minister Risikko

Av samarbetsområdena förtjänar samkommunen för hälso- och sjukvård i Forssa regionen och Brahestad regions välfärdssamkommun hedersomnämnanden.

Samarbetsområdena deltog ivrigt i tävlingen

Årets friska kommun-tävlingen ordnades nu för andra gången. I fjol fick Kuopio och Grankulla priser. Detta år beviljades för första gångenockså ett samarbetsområde erkännande. Alla Finlands kommuner och samarbetsområden, som ansåg att de var förebilder när det gäller främjande av välfärd och hälsa fick delta i tävlingen.  

"Åtta samarbetsområden deltog i tävlingen, till vilka sammanlagt hörde 35 kommuner. Antalet var glädjande, för många områden är bara i startgroparna när det gäller startande av verksamheten", konstaterade minister Risikko.

Ytterligare uppgifter

Programdirektör Maija Perho, tfn 09 160 72409, [email protected]

Förvaltningsöverdirektör Seija Hyvärinen, Salo stad, tfn 044 7723 652, fornamn.efternamn @salo.fi

Social- och hälsovårdsdirektör Tuomo Pääkkönen, Samkommunen Kajanalands landskap, tfn 044 777 3033, fornamn.efternamn @kainuu.fiPå vår webbplats

Politikprogrammet för hälsofrämjande 

På andra webbplatser Staden Salo

Samkommunen landskapet Kajanaland (på finska)

Paula Risikko
Sivun alkuun