Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sakkunniga: Toxtest-forskningsprojektets konklusioner är korrekta

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.6.2013 8.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet, som finansierade forskningsprojektet, beslutade att låta utföra en utomstående bedömning, eftersom de forskare som deltog i projektet i dess slutskede hade olika uppfattningar om konklusionerna. Forskarna var av olika åsikt om vad man utgående från det material som samlats i forskningen och dess resultat vetenskapligt kan konstatera om sambandet mellan den totala toxiciteten av dammet som samlats från byggnader, fuktskador i byggnader och människors symptom.

Det finns ingen orsak att tona ner eller ändra konklusionerna i slutrapporten för forskningsprojektet Toxtest, konstaterar de utomstående sakkunniga som utvärderat resultaten från forskningen. Enligt forskningsresultaten kan man inte använda toxicitet (giftighet) av dammet i inomhusluften som ett kriterium vid klassificeringen av fuktskadade objekt eller vid bedömningen av sanitära olägenheter. Enligt sakkunnigbedömningen är de avvikande tolkningarna om konklusionerna, som ingår i sammandraget i slutrapporten och som framlagts av de särskilda forskningsgrupper vilka deltagit i projektet, inte grundade.

För den utomstående bedömningen stod professor i statistik Esa Läärä och professor i farmakologi Olavi Pelkonen, båda från Uleåborgs universitet.

Forskningsprojektet Toxtest genomfördes som en del av det riksomfattande åtgärdsprogrammet mot fukt- och mögelproblem (Kosteus- ja hometalkoot). Målet var attutveckla en metod för bedömning av toxicitet i dammprover från inomhusluften, som man kunde ha använt som stöd för hälsoövervakning vid bedömningen av hur allvarlig en fuktskada är och som grund för prioritering av saneringsbehov i fuktskadade objekt.

Det treåriga forskningsprojektet genomfördes under ledning av social- och hälsovårdsministeriet i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Åbo universitet och Arbetshälsoinstitutet. Ledande sakkunniga i mikrobiologi och toxikologi i Finland deltog.

Mer uppgifter

direktör Jari Keinänen, SHM, tfn 050 354 7138
professor Esa Läärä, Uleåborgs universitet, tfn 040 553 5417
professor Olavi Pelkonen, Uleåborgs universitet, tfn 040 5075196


Bilagor

Toxtest - en extern vetenskaplig utvärdering. Slutrapport på finska. (2256 kB, pdf)


På vår webbplats

Ingen ny metod för identifiering av fuktskadade byggnader (Pressmeddelande 6.3.2013)

Hälsoskydd 

På andra webbplatser

Mögeltalkot

Sivun alkuun