Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Säkerhets- och kemikalieverket och Tullen får ansvaret för tillsynen över kosmetiska produkter

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2013 10.27
Pressmeddelande -

Ansvaret för säkerheten av kosmetiska produkter ligger hos tillverkaren och den som släppt ut produkten på marknaden. Enligt EU:s nya kosmetikaförordning ska näringsidkaren sörja för att en kosmetisk produkt inte medför fara för människors hälsa. Kosmetiska produkter är t.ex. solskyddsmedel, hårfärger och nagellacker.

I den nya lagen om kosmetiska produkter föreskrivs om den nationella verkställigheten av EU:s kosmetikaförordning. I framtiden koncentreras den nationella myndighetstillsynen i Finland till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen. Kosmetiska produkter som finns på marknaden övervakas i huvudsak av Säkerhets- och kemikalieverket, medan importen övervakas av Tullen.

Dessutom ingår i lagen bestämmelser om förpackningspåskrifter för kosmetiska produkter. Såsom för närvarande ska förpackningspåskrifterna vara på finska och svenska, så att slutanvändarna får de väsentliga uppgifterna om produkterna.

Regeringen föreslog torsdagen den 27 juni att lagen som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 11 juli 2013.

Syftet med reglering av kosmetiska produkter är att endast produkter som är säkra för människors hälsa ska finnas på marknaden. Den nya lagen om kosmetiska produkter behövs eftersom den nationella kosmetikalagstiftningen, som baserar sig på det nuvarande kosmetikadirektivet, ersätts med EU:s kosmetikaförordning den 11 juli 2013. Eftersom det är fråga om en EU-förordning är förordningen direkt gällande i alla medlemsstater.

Ytterligare information

Marilla Lahtinen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63313, [email protected]Sivun alkuun