Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan uusi kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.11.2006 12.12
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti uuden sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan istunnossaan 9. marraskuuta. Neuvottelukunta asetettiin toimikaudelle 15.11.2006-14.11.2009.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa johtaja Mikael Forss. Varapuheenjohtajana jatkaa johtaja Helena Pesola ja hänen varajäsenenään johtaja Asko Apukka.

Varsinaisia jäseniä ovat apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja Tarmo Pukkila, lääketieteen lisensiaatti Riitta Keskitalo, ylilääkäri Kari Kaukinen, sosiaalipoliittinen asiantuntija Petri Mustakallio, terveys- ja sosiaalipoliittinen asiamies Mervi Flinkman ja kansanedustaja Valto Koski.

Varajäseniä ovat hallitusneuvos Pekka Järvinen, johtaja Anja Kairisalo, toiminnanjohtaja Matti Pöyry, asiantuntija Vesa Rantahalvari, sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, lakimies Paula Ilveskivi ja kansanedustaja Juha Rehula.

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta toimii Kansaneläkelaitoksen apuna sairausvakuutusta koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää sairausvakuutuksen toteuttamiseen osallistuvien keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi neuvottelukunta tekee esityksiä ja antaa lausuntoja Kansaneläkelaitoksen hallitukselle sekä sairausvakuutusta koskevien selvitysten ja tutkimusten suorittamiseksi että sairausvakuutuslain soveltamista ja sairausvakuutuksen kehittämistä koskevista asioista.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Virpi Korhonen, puh. (09) 160 73914

Sivun alkuun