Hyppää sisältöön
Media

Sairaankuljetukseen ei suuria muutoksia, vain järjestämisvastuu siirtyisi kunni

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2010 12.51
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäasiainministeriö tiedottavat

Valmisteilla olevan terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiri voisi valita ensihoitopalvelun järjestämistavan tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla joko hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistyössä alueen pelastustoimen kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Esitetty järjestämismalli ei muuta nykyistä tilannetta, jossa sekä yksityiset liikkeenharjoittajat että pelastustoimi ovat ensihoidon palveluntuottajia. Malli mahdollistaa nykyisen toiminnan etujen hyödyntämisen siten kuin se alueellisesti katsotaan parhaimmaksi. Lakimuutoksilla ei luotaisi monopoliasemaa pelastuslaitokselle. Vain vastuu ensihoitopalveluiden järjestämisestä siirtyisi kunnilta sairaanhoitopiireille.

Tällä hetkellä useilla alueilla pelastuslaitokset hoitavat ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut ilman kilpailutusta kunnan sisäisenä toimintana tai kilpailutuksen perusteella. Pelastustoimen palveluksessa on noin 600 yksinomaan sairaankuljetus ja ensihoitotyötä tekevää terveydenhuoltoammattilaista sekä lisäksi noin 1500 pelastajaa, jotka voivat toimia niin sairaankuljetuksen kuin pelastustoimenkin tehtävissä.

Uuteen terveydenhuoltolakiin esitetty säännös yhteistyöstä pelastuslaitoksen kanssa ontarpeen, jotta nykyinen tilanne voi jatkua. Kyseessä on kuntien välinen yhteistoiminta, eikä kilpailutus.

Uuden terveydenhuoltolain tavoitteena laadukas sairaanhoito koko maassa
Uudistuksessa sairaankuljetus ja ensihoito integroidaan tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun. Toiminta suunnitellaan kokonaisuutena alueellisten tarpeiden ja tarjolla olevien päivystyspisteiden mukaan siten, että väestö saa mahdollisimman tasavertaiset palvelut.

Terveydenhuoltolain keskeisenä päämääränä on potilastuvallisuuden varmistaminen sekä laadukas ja yhdenvertainen terveydenhuolto ja sairaanhoito koko maassa. Hallituksen esitys uudeksi terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Anne Koskela, STM, puh. 09 160 74340
Hallitusneuvos Esko Koskinen, SM, puh. 071 878 8402Muualla palvelussamme

Lainsäädäntöhankkeet: Terveydenhuoltolaki

Sivun alkuun