Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sairaanhoitokorvausmenojen säästöehdotus valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2012 12.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä hyväksyi tänään ehdotukset sairausvakuutusmenojen säästöistä ja korvausjärjestelmän yksinkertaistamisesta. Potilaalle maksettavaa Kela-korvausta yksityislääkärin ja -hammaslääkärin määräämistä laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista alennettaisiin noin kolmanneksella, jotta hallituksen sopima 20 miljoonan euron säästö yksityisten terveydenhuoltopalvelujen korvausmenoista toteutuisi. Säästö toteutetaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) tekemällä taksapäätöksellä.

Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten tuotantohinnat ovat viime vuosina laskeneet laitteiden kehityksen ja massatuotannon vuoksi. Näiden tutkimusten korvaustaso on ollut korkeampi kuin esimerkiksi lääkärinpalkkioiden korvauksissa.  

Tavallisimmat laboratoriotutkimukset ovat edullisia, joten näiden tutkimusten korvaustason lasku ei vaikuta yksittäisen potilaan maksuosuuteen kovin merkittävästi. Sen sijaan radiologisten tutkimusten hintahaitari on laaja, ja vaikutukset riippuvat potilaalle määrätyistä tutkimuksista. Kela vahvistaa tutkimuskohtaiset korvaustaksat, kun lainsäädäntömuutokset on hyväksytty.

Korvausjärjestelmää yksinkertaistetaan siirtymällä euromääräisiin korvauksiin

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia maksetaan potilaalle yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Korvausta voi saada yksityislääkärin ja -hammaslääkärin palkkiosta sekä lääkärin ja hammaslääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidosta. Korvausjärjestelmää ehdotetaan yksinkertaistettavaksi niin, että jatkossa Kela vahvistaisi lääkärin ja hammaslääkärin palkkioille sekä eri tutkimuksille ja hoidoille euromääräisen korvauksen. Laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia lukuun ottamatta korvaustaso pysyisi ennallaan euromääräisiin korvauksiin siirryttäessä.

Tällä hetkellä korvauksen määrä lasketaan prosenttiosuutena Kelan vahvistamasta taksasta. Lisäksi asiakas maksaa tutkimuksista ja hoidoista aina kiinteän kertakohtaisen 13,46 euron omavastuun. Taksajärjestelmää on pidetty monimutkaisena, hallinnollisesti työläänä ja asiakkaalle vaikeasti hahmottuvana. Sen yksinkertaistamista on viime vuosina esitetty useasti. 

Euromääräinen korvaus selkeyttäisi korvausperusteita ja helpottaisi hintojen vertailua. Potilas tietäisi jo etukäteen korvauksen määrän ja oman maksuosuutensa. Euromääräinen korvaus on ollut jo vuodesta 2010 käytössä suuhygienistin antaman hoidon korvaamisessa. Kokemukset ovat osoittaneet menettelyn selkeäksi ja toimivaksi niin potilaiden, palveluntarjoajien kuin Kelankin kannalta.

Matkakustannusten omavastuu nousee

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä totesi myös matkakorvaussäästöjen toteuttamisen hallitusohjelman mukaisesti. Sairausvakuutuksesta korvataan matkakustannuksia, jotka potilaalle aiheutuvat matkasta lääkäriin, sairaalaan tai kuntoutukseen. Potilas maksaa matkastaan vain matkakohtaisen omavastuun. Hallitusohjelman mukaisesti matkakohtaista omavastuuta ehdotetaan korotettavaksi viidellä eurolla 9,25 eurosta 14,25 euroon. Matkakustannuksilla on myös vuosittainen omavastuu (nk. matkakatto), joka vastaa 17 yhdensuuntaisen matkan kustannuksia. Matkakatto täyttyisi edelleen 17 yhdensuuntaisen matkan kustannuksista, joten se nousisi 157,25 eurosta 242,25 euroon. Omavastuuosuuksia on tarkistettu viimeksi vuonna 2001, vaikka matkakustannukset ovat kasvaneet noin kymmenen prosentin vuosivauhtia.

Sairausvakuutusmenoista säästettävä kaikkiaan 153 miljoonaa euroa

Hallitusohjelman ja hallituksen huhtikuisen kehysriihipäätöksen mukaisesti valtion sairausvakuutusmenoja on vähennettävä vuositasolla 153 miljoonalla eurolla. Tästä summasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä maksettavien Kela-korvausten osuus on 20 miljoonaa, matkakustannusten osuus 20 miljoonaa ja jo aiemmin valmisteltu lääkekorvausten osuus 113 miljoonaa euroa.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen rahoittavat valtio ja vakuutetut yhdessä. Säästöt kohdennettaisiin vain valtion rahoitusosuuteen. Hallituksen esitys koko säästöpaketista lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, ja se on tarkoitus viedä eduskuntaan alkusyksystä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. Lääkekorvauksia koskevat muutokset toteutettaisiin kuitenkin vasta helmikuun 2013 alusta, koska niiden toimeenpano vaatii enemmän aikaa.

Lisätietoja

hallitussihteeri Virpi Korhonen, p. 0295 163192, [email protected]
hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 02951 63196, [email protected]Muualla palvelussamme

Lääkekorvaussäästöt eduskuntaan viimeistään syksyllä (Tiedote 12.4.2012) Lääkekorvaustyöryhmä
Sairaudet ja kuntoutus

 

Sivun alkuun