Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sähköinen resepti käyttöön vuonna 2017 - paperiresepti vain poikkeustapauksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.3.2014 11.18
Tiedote -

Vuodesta 2017 alkaen kaikki lääkemääräykset on laadittava sähköisesti. Paperi- ja puhelinreseptit ovat siihen saakka käytössä sähköisen lääkemääräyksen rinnalla. Viimeistään vuoden 2016 lopussa lääkärien käytössä on myös selainpohjainen reseptisovellus. Paperi- ja puhelinreseptejä voi kuitenkin käyttää vuoden 2016 jälkeenkin poikkeustilanteissa.

Kaikki apteekit ovat voineet toimittaa sähköisiä lääkemääräyksiä jo vuodesta 2011 lukien ja niitä määrätään käytännössä kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä. Yksityisten terveydenhuollon toimipisteiden on otettava sähköinen resepti käyttöön 1.1.2015 mennessä.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit ja hammaslääkärit sekä yksityisen terveydenhuollon yksiköt, joissa kirjoitetaan alle 5 000 lääkemääräystä vuodessa, voivat laatia kirjallisia ja puhelinlääkemääräyksiä 31.12.2016 asti. Sen jälkeen kaikki reseptit on laadittava pääasiassa sähköisesti.

Tätä varten Kela tekee kansallisen sovelluksen, jolla voi kirjoittaa sähköisiä reseptejä sekä laatia ja tallentaa potilasasiakirjamerkintöjä myös yksittäisen tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Sovellus toteutetaan osana muita Kanta-palveluja.

Potilas voi antaa suostumuksen reseptitietojen katsomiseen Omakanta-palvelussa

Myös suostumuskäytäntöihin tulee muutoksia. Potilaan reseptitietoja voidaan antaa Reseptikeskuksesta häntä hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilas antaa tähän suostumuksen. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja sen voi peruuttaa. Potilas voi myös kieltää haluamiensa yksittäisten lääkemääräysten luovuttamisen. Poikkeuksena ovat pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat (pkv-)lääkereseptit ja huumausainereseptit, joiden näkymistä niitä lääkkeitä määräävälle lääkärille ei voi kieltää.

Potilas voi hallinnoida suostumuksia ja kieltoja kansalaisen katseluyhteyden eli Omakannan kautta. Omakannassa voi myös esimerkiksi vastaanottaa informaation sähköisestä reseptistä ja tehdä reseptin uudistamispyynnön. Omakantaa muutetaan siten, että jatkossa alaikäinen itse tai hänen huoltajansa voi katsoa alaikäisen henkilön lääkemääräystietoja ja keskeisiä potilasasiakirjatietoja Omakannassa. Alaikäinen, joka kykenee itse päättämään hoidostaan, voi kieltää huoltajaltaan oikeuden katsoa lääkemääräys- ja potilastietoja.

Tietojärjestelmien tietoturvaa parannetaan hyväksymismenettelyllä ja vaatimuksilla

Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät ja niitä käyttävät organisaatiot on hyväksyttävä ennen Kanta-palveluihin liittymistä. Myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja ohjelmien on täytettävä tietyt vaatimukset ennen kuin niitä saa ottaa käyttöön.

Kaikilta tietojärjestelmiä käyttäviltä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon organisaatioilta edellytetään järjestelmien käyttöön liittyvää omavalvontasuunnitelmaa. Tarkoituksena on varmistaa asiakas- ja potilastietojen ja asiakirjojen tietosuoja ja -turva.

Uudet säännökset koskevat vain sellaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmia, joita käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen ja niissä olevien asiakastietojen käsittelyyn.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakimuutosten vahvistamista torstaina 27. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.4.2014.

Lisätietoja

lakimies Marja Penttilä, p. 0295 163 404
erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, p. 0295 163 370Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja sähköinen lääkemääräys

Muualla verkossa

Kanta (Kela)