Hyppää sisältöön
Media

Sähkö- ja magneettikenttiä koskevat viranomaisohjeet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2003 7.10
Tiedote 304/2003

Voimajohtojen läheisyydessä esiintyvät sähkö- ja magneettikentät eivät ylitä EU:n suositusarvoja suoja-alueiden ulkopuolella. Suoja-alueilla asumista on rajoitettu jo nykyisin sähköturvallisuussyistä. Suoja-alueiden läheisyyteen asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä kuitenkin ottaa kentät huomioon, koska ihmiset ovat huolestuneita kenttien mahdollisista terveyshaitoista. Huolestumiseen ei tutkimustulosten kokonaistarkastelun valossa ole syytä. Ihmisten tutkimustuloksista riippumatta tuntemien epäilysten takia uusia voimajohtoja suunniteltaessa pyritään kuitenkin siihen, ettei niitä rakenneta esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen.Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt Tampereen teknillisessä yliopistossa oppaan ’Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa’ ja Säteilyturvakeskuksessa ohjeen ’Rakennusten magneettikenttien mittaaminen’, jotka nyt julkaistaan samassa julkaisussa. Ne on tarkoitettu helpottamaan vuonna 2002 annetun ionisoimatonta säteilyä koskevan asetuksen toimeenpanoa voimajohtojen ja kiinteistömuuntamoiden osalta.

Suomessa on noin 9000 muuntamoa, jotka on sijoitettu asuntojen läheisyyteen. Joissakin harvoissa tapauksissa asunnon alapuolella oleva muuntamo voi aiheuttaa lattian rajassa asetuksessa esitettyä suositusarvoa 100 mikroteslaa lähenteleviä magneettikentän tasoja. Tällöin on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin kentän vähentämiseksi. Uudet muuntamot on hyvä asentaa niin, että ne eivät merkittävästi lisää kenttää asunnoissa. Ohjeita magneettikentän mittaamisesta ja vaimentamisesta on esitetty STUKin ohjeessa.Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:12. Opasta myy Edita.

Opas on myös verkossa osoitteessa www.stm.fi>julkaisut>verkossa julkaistua > oppaita.

Toimittajakappaleet: viestintäsihteeri Eeva Viitanen, STM, puh. 09-160 74176

Lisätietoja:

Ylilääkäri Mikko Paunio, STM, puh. 050 5771968

Tutkimusprofessori Kari Jokela, Säteilyturvakeskus,puh. (09) 759 88456

Professori Leena Korpinen, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 5952035

Sivun alkuun