Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saako digisovittimen hankkimiseen toimeentulotukea?

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.9.2006 11.05
Tiedote -

Digisovittimen hankinnasta toimeentulotuella ei ole laissa säädetty yksiselitteisesti. Toimeentulotukea saavan asiakkaan digisovittimen hankinta rinnastetaan television, tietokoneen tai matkapuhelimen hankintaan. Nämä kaikki kuuluvat täydentävän toimeentulotuen menoryhmään.

Hallinto-oikeudet ovat katsoneet, ettei kunnalla ole velvollisuutta myöntää erikseen toimeentulotukea television hankintaan. Televisiota ei ole pidetty toimeentulotukilaissa tarkoitettuna välttämättömänä menona. Kouvolan hallinto-oikeus katsoi vuonna 2005 antamassaan ratkaisussa, ettei digisovitin ole henkilön toimeentulon ja itsenäisen selviytymisen kannalta välttämätön meno.

Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos asiakkaan käytettävissä olevat tulot ja varat ovat pienemmät kuin toimeentulotukilain mukaan määritellyt menot. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Täydentävän toimeentulotuen myöntämistä harkittaessa henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Yleensä toimeentulotuen asiakas voi säästää digisovittimen hankintaan tarvittavat rahat vähitellen. Digisovittimen hankintakustannusten korvaaminen toimeentulotuella riippuu asiakkaan tilanteesta, jota tarkastellaan tapauskohtaisesti. Erityistilanteessa digisovittimen hankintaan voi saada toimeentulotukea. Jos esimerkiksi liikuntarajoitteinen henkilö on ollut pitkään toimeentulotuen asiakkaana, televisio voi olla hänelle tärkeä ikkuna ulkomaailmaan. Myös pitkäaikaisesti asiakkaana olleiden lapsiperheiden kohdalla tuen myöntäminen voisi tulla kyseeseen.

Nykyinen käytäntö, jossa sosiaaliviranomainen arvioi tuen myöntämisen tapauskohtaisesti, on tarkoituksenmukainen. Sosiaali- ja terveysministeriössä ei tällä hetkellä ole valmisteilla ohjeita siitä, missä tilanteissa digisovittimen hankinta tulisi ottaa toimeentulotukea myönnettäessä menona huomioon.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, puh. (09) 160 74489.

Sivun alkuun